Pastwisko

note /search

Wykład - pustynnienie, sem I

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

, ograniczenie ilości wypasanych zwierząt, rotacyjne wykorzystywanie pastwisk, śródpolne pasy drzew lub krzewów. ...

Użytki gruntowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E-R r- grunt orny, Ps - pastwisko, Ls-las grunty pod wodami nieużytki...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

produkcyjna - pastwiska - duŜe powierzchnie pastwisk znajdują się na obszarach stepowych i sawannowych Udział...

Wartość pasz - ćwiczenia.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

868,22 Pastwisko zielonka 600 1.40 839,38 suma 26273,35 Cena 1 dt słomy= 2/3 ceny 1dt siana łąkowego (2/3...

Typy zbiorników

  • Politechnika Gdańska
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

jako pastwiska. Typy zbiorników 1. Zbiorniki retencyjne – zbiorniki, których zadaniem jest magazynowanie wody...