Pastwisko

Wykład - pustynnienie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

, ograniczenie ilości wypasanych zwierząt, rotacyjne wykorzystywanie pastwisk, śródpolne pasy drzew lub krzewów. ...

Użytki gruntowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E-R r- grunt orny, Ps - pastwisko, Ls-las grunty pod wodami nieużytki...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

produkcyjna - pastwiska - duŜe powierzchnie pastwisk znajdują się na obszarach stepowych i sawannowych Udział...

Wartość pasz - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

868,22 Pastwisko zielonka 600 1.40 839,38 suma 26273,35 Cena 1 dt słomy= 2/3 ceny 1dt siana łąkowego (2/3...

Typy zbiorników

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

jako pastwiska. Typy zbiorników 1. Zbiorniki retencyjne – zbiorniki, których zadaniem jest magazynowanie wody...