Użytki gruntowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytki gruntowe - strona 1 Użytki gruntowe - strona 2

Fragment notatki:

Użytki gruntowe :
użytki rolne
grunty leśne oraz zadrzewione lub zakrzewione
grunty zabudowane i zurbanizowane
użytki ekologiczne, oznaczone sym. E oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określająceo sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E-R r- grunt orny, Ps - pastwisko, Ls-las
grunty pod wodami
nieużytki oznaczone symbolem - N
tereny różne oznaczone symbolem Tr
Użytki rolne dzielą się na :
grunty orne - R
sady - S, z oznaczeniem klas glebowych łąki trwałe - L
pastwiska trwałe - Ps
grunty rolne zabudowane - B
grunty pod stawami - Wsr
rowy - W
Grunty leśne: lasy - Ls
grunt zadrzewiony - Lz
Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe - B
tereny przemysłowe - Ba
inne tereny zabudowane - Bi
zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp
tereny rekreacyjno - wypoczynkowa - Bz
użytki kopalne - K
tereny komunikacyjne:
drogi - dr
kolej - Tk
inne tereny komunikacyjne - Ti
Grunty pod wodami: pod wodami morskimi wewnętrznymi - Wm
pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp
pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz