Grunty orne

note /search

Użytki gruntowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E-R r- grunt orny, Ps - pastwisko, Ls-las grunty pod wodami nieużytki...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

gruntów ornych w powierzchni (%) - największy odsetek gruntów ornych jest w Europie, Indiach i Bangladeszu ...

Socjologia miasta i wsi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Agroturystyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1603

są to: grunty orne leśne pozostałe (nieużytki - anekumeny, zabudowania: mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe...