Kompleksowa geografia fizyczna polski

note /search

Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2338

Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litos...

Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1617

Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litos...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 2: Metodyka badań struk...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Wykład 2 Metodyka badań struktury krajobrazu - ujęcie wertykalne i horyzontalne Prowadzący dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej Miąższość krajobrazu Górna granica krajobrazu - wysokość, do której zaznacza się wpływ podłoża na stan atmosfery lub dwukrotna wysokość pokrywy roślinne...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - funkcjonowanie krajobrazu Prowadzący: Dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej sylwia@horska-schwarz.pl Holistyczna koncepcja przyrody KOESTLERA Przyroda traktowana jako system całościowy zbudowany z hierarchicznie powiązanych ze sobą i w...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1288

Wykład 5 Krajobraz - zewnętrzna strefa Ziemi stanowiąca holistyczny system przyrodniczy wysokiej rangi, o swoistej strukturze. Krajobraz obejmuje człowieka oraz efekty jego pracy (Leksykon, Geoekologia 2004). Współczesna KGF traktuje krajobraz jako kompleksowe odzwierciedlenie zjawisk przyrodnic...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1484

Wykład 7 Środowisko przyrodnicze - zespół elementów biotycznych i abiotycznych powiązana ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących; całość zbudowana z przestrzennych jednostek przyrodniczych (ekosystemów, geokompleksów, facji) Ekosystem 1) przestrzennie określony system

Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

Wykład 4 Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne Prowadzący dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej Od czasów sformułowania przez Humboldta definicji krajobraz minęło ponad 150 lat. Ciągle jest ona dyskutowana. W efekcie kreowane są nowe nurty i nowe podejście do...

Egzamin z kompleksowej geografii fizycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

KGF- EGZ-PYT : 1. Wyjaśnij pojęcia: Środowisko przyrodnicze - zespół elementów abiotycznych i biotycznych powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących Geokompleks - relatywnie zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo (zgodnie z prawami przyrody) powią...

Charakterystyka hydrograficzna obszaru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

Magdalena Stec                         5.12.2012    Charakterystyka hydrograficzna obszaru testowego z uwzględnieniem materiału   ćwiczeniowego i innych źródeł wiedzy.        Badany  obszar  obejmuje  fragment  Kotliny  Jeleniogórskiej  i  wschodnią  część  masywu  Karkonoszy. W jego obrębie znaj...

Pokrycie terenu - analiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

Ryc. 2. Trójwymiarowy model pokrycia terenu obszaru  testowego. (Na podstawie BDO. Wykonanie własne)  Magdalena Stec                       19.12.2012r      Analiza pokrycia terenu obszaru testowego w świetle danych cyfrowych i literatury -  - zmiany historyczne      Obszar testowy obejmuje swym z...