Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - strona 3

Fragment notatki:


Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - funkcjonowanie krajobrazu Prowadzący: Dr Sylwia Horska-Schwarz
Zakład Geografii Fizycznej
sylwia@horska-schwarz.pl
Holistyczna koncepcja przyrody KOESTLERA Przyroda traktowana jako system całościowy zbudowany z hierarchicznie powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących „mniejszych całości” - holonów (podporządkowanych geosystemów/ geokompleksów różnej rangi - wielkości, które stanowią jednocześnie fragment większego systemu). Każdy holon charakteryzuje się określoną strukturą przestrzenno-funkcjonalną, wykazującą zdolności do samoregulacji.
Funkcjonowanie krajobrazu Zakres zainteresowania Ocena poziomu zanieczyszczeń
(w wodach, glebie, powietrzu, roślinach itp.)
Ocena stopnia antropizacji środowiska
Ocena tendencji zmian środowiskowych
Ocena przydatności poszczególnych komponentów środowiska pod inwestycje
Identyfikacja zasobów naturalnych
Przedmiot badań : Ochrony środowiska; Ekologii krajobrazu; Biogeografii; Geografii fizycznej kompleksowej; Architektury krajobrazu; Planowania przestrzennego; Fizjografii urbanistycznej itp.
Procedura badawcza - etapy oceny jakości krajobrazu (wg Horska-Schwarz, 2007) stabilność krajobrazu ; rozumianą jako trwałość i naturalną zdolność struktury do odtworzenia się, czyli tzw. elastyczność, warunkującą stopień odtworzenia systemu po ustaniu bodźca
potencjał krajobrazu ; rozumiany jako zdolność środowiska do samooczyszczania się czyli akumulacji, transportu oraz transformacji materii pochodzenia antropogenicznego wprowadzanej do systemu; odporność krajobrazu; utożsamianą z progową wartością systemu, przy której struktura nie zmienia się, a ewentualne zmiany są odwracalne.
Do podstawowych narzędzi wykorzystywanych podczas analizy i oceny jakości środowiska przyrodniczego, które wskazują główne tendencje zmian należą:
geo- i bioakumulatory - elementy środowiska, które wykazują zdolność do absorbowania zanieczyszczeń oraz rejestrowania zmian geo- i bioindykatory - elementy środowiska, które szybko i w sposób określony reagują na zmiany (w tym między innymi: rosnący poziom zanieczyszczeń, zmianę wilgotności, Kryteria badawcze - dobór odpowiednich geo-/bioindykatorów

(…)

… A pociąga zmianę w systemie B. Zmieniony system B oddziałuje na system A i powoduje dalsze jego przekształcenie (sprzężenie zwrotne dodatnie lub ujemne)
zakres topiczny
Zmiana właściwości jednego komponentu powoduje transformację drugiego np.: zmiana wilgotności gleb - sukcesja roślinna
struktury dynamiczne
struktury statyczne
odporność krajobrazu
(chronostruktura)
krajobrazy obojętne
krajobrazy kwaśne…
… warunkowana jest określonym poziomem stresu środowiskowego, ponieważ wykazują wąski zakres tolerancji np. na wysokie temperatury, szkodliwe substancje, małą wilgotność itp.; Wykazują duże zdolności do rejestracji zmian (pochłaniania zanieczyszczeń); W przypadku bioindykatorów, ich rozwój nie wynika ze zmian właściwości czy zasobności siedliska, tzn. funkcjonują niezależnie od pozostałych komponentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz