Egzamin z kompleksowej geografii fizycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z kompleksowej geografii fizycznej - strona 1 Egzamin z kompleksowej geografii fizycznej - strona 2

Fragment notatki:


KGF- EGZ-PYT :
1. Wyjaśnij pojęcia: Środowisko przyrodnicze - zespół elementów abiotycznych i biotycznych powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących Geokompleks - relatywnie zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo (zgodnie z prawami przyrody) powiązanych geokomponentów: rzeźba, klimat, geologia, gleby i biokomponentów: rośliny, zwierzęta, stanowiący całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależnościom budujących go komponentów Struktura krajobrazu- Układ wzajemnie powiązanych elementów środowiska przyrodniczego (rozumianych jako: komponenty - geologia, gleby, wody, rośliny… lub jednostki przestrzenne - geokompleksy różnej rangi) 2. Różnica pomiędzy krajobrazem naturalnym a antropogenicznym Naturaln y - krajobraz, w którym ewentualne przekształcenia wywołane działalnością człowieka nie naruszyły jego struktury materialnej i funkcjonalnej Antropogeniczny- przekształcony lub „zbudowany” przez człowieka np.: miejski, przemysłowy, rolniczy… procesy naturalne zostały w nim zaburzone, na, tyle że przestały odgrywać decydującą rolę w jego funkcjonowaniu… 3. Zdjęcie potoku w górach a) Co to za typ krajobrazu b) Jakie występują tam komponenty struktury c) Jaki jest tam ekosystem d) Procesy strukturotwórcze tam występujące ??????????????????????? 4. Zdjęcie Śnieżki (z zdegradowanym lasem) a) Co to za typ krajobrazu b) Jakie występują tam komponenty struktury c) Jaki jest tam ekosystem d) Procesy strukturotwórcze tam występujące
??????????????????????? 5. podany typ krajobrazu: klif, wymienić czynniki i procesy strukturotwórcze tam zachodzące Abrazja, niszczenie przez fale, podcinanie brzegu, obrywanie materiału skalnego i rozdrabniane go przez fale, stopniowe cofanie się wybrzeża, 6. Procedura oceny waloryzacji środowiska wg Bartkowskiego ?????????? 7. Zdjęcie czoła lądolodu oraz grzbietu stoku - na tej podstawie opisać samymi przymiotnikami jakie to są rodzaje granicy ?????????? 8. Zdjęcie z mnóstwem wydzieleń i drugie z makroregionami - napisać według czego zostały wydzielone te jednostki (topologia i regionalizacja) 9. Zdjęcie miasta oraz starego kamieniołomu wypełnionego wodą - napisać jaki to typ krajobrazu i jakie procesy doprowadziły do tego, że wygląda tam tak , jak wygląda
????????????
10. Opisać czynniki warunkujące tworzenie się Morza Bałtyckiego.
Nadejście lądolodu, powodujące duże wgłębienie na skutek izostazji, następnie cofnięcie się lądolodu i zalanie wodą obniżeń, natomiast wypiętrzone obszary Skandynawii zwiększają różnice wysokości, dziś na skutek izostazji Morze Bałtyckie spłyca się.

(…)

… cofnięcie się lądolodu i zalanie wodą obniżeń, natomiast wypiętrzone obszary Skandynawii zwiększają różnice wysokości, dziś na skutek izostazji Morze Bałtyckie spłyca się.
11. Zarastające jezioro - czynniki wpływające na zarastanie (naturalne i antropogeniczne) Naturalne: głębokość zbiornika, ilość organizmów żywych, ilość tlenu, temperatura, wiek jeziora.
Antropogeniczne: Spłukiwanie nawozów sztucznych…
…: Równina Warszawska
Mikroregion: fragment doliny Wisły
Istota regionalizacji polega na uwypukleniu cech stanowiących o odrębności danej jednostki/obszaru
Istota typologii polega na uwypukleniu cech stanowiących o powtarzalności danej jednostki/obszaru
Klasa krajobrazu: wyróżniany na podstawie cech rzeźby (nizin, wyżyn i niskich gór, średnich i wysokich gór, dolin i obniżeń Rodzaj: wyróżniany w oparciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz