Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7 - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7 - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 7 Środowisko przyrodnicze - zespół elementów biotycznych i abiotycznych powiązana ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących; całość zbudowana z przestrzennych jednostek przyrodniczych (ekosystemów, geokompleksów, facji) Ekosystem 1) przestrzennie określony system biocenozy (komponenty biotyczne i abiotyczne = siedlisko), zajmujący określone miejsce w przestrzeni, w której zachodzi obieg materii i przepływ energii 2) dowolny układ ekologiczny o nieokreślonej randze taksonomicznej opisujący strukturę, funkcjonowanie i rozwój Geokompleks - 1) relatywnie zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo (zgodnie z prawami przyrody) powiązanych geokomponentów: rzeźba, klimat, geologia, gleby i biokomponentów: rośliny, zwierzęta, stanowiący całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależnościom budujących go komponentów; 2) przestrzenna jednostka przyrodnicz a Facja/ekotop/krajobraz elementarny - najmniejsza przestrzenna jednostka przyrodnicza jednocząca elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, cechuje się jednorodną rzeźbą, budową geologiczną, glebą, stosunkami wodnymi, zespołem roślinnym, topoklimatem. Zakres badań krajobrazowych: Topiczny - jednostki najmniejsze, homogeniczne, zespół komponentów Choryczny - jednostki heterogeniczne różnego szczebla i różnej wielkości Geosferyczny - obejmuje całą powierzchnię Ziemi Mikroskala: 1 m2 do 1km2, wymiar czasowy 1-500 lat (populacje, zbiorowiska, małe zlewnie, sukcesja, geomorfologia dynamiczna, jakość) Mezoskala: 1 km2 do 10 000 km2; 500 - 10000 lat (duże zlewnie, cykle przyrodnicze, glacjalne, ekosystemy) Makroskala: 10 000km2-10 00 000 km2; 10 000 - 1 000 000 lat; obszar odpowiada prowincji fizycznogeograficznej, zmiany globalne Megaskala: zjawiska obejmujące czas geologiczny, w skali globalnej - dryf kontynentów, zmiany klimatu, ewolucja biosfery Krajobraz jako system otwarty i hierarchiczny sposób uporządkowania komponentów (nadrzędne: geologia, rzeźba i podporządkowane: gleba, stosunki wodne, szata rośl inna ) sposób uporządkowania jednostek przestrzennych: a) struktury proste: np. fitocenoza i struktury obejmujące np. krajobraz roślinny) b) jednostki niższego rzędu - homogeniczne (jednorodne, geokompleksy); jednostki wyższego rzędu - heterogenicz ne (zbudowane z jednostek homogenicznych) Piętrowość krajobrazu Ułożenie pięter krajobrazowych w zależności od zmieniającej się wysokości bezwzględnej i względnej. Piętrowe zróżnicowanie środowiska Pionowe zróżnicowanie zbiorowisk górach

(…)

…, gliny 0 pkt Nachylenia
Wąwozy, strome stoki 6 pkt Średnie stoki 4 pkt Łagodne stoki, wierzchowiny 2 pkt Dna dolin o pkt Dna dolin
Wierzchowiny
Łagodne stoki
Średnie stoki
Strome stoki
Wąwozy
Skały podłoża
0
2
2
4
6
6
Gliny
0
2
2
4
6
6
Utwory aluwialne
1
3
3
5
7
7
Utwory fluwioglacjalne
1
3
3
5
7
7
Deluwia
2
4
4
6
8
8
Utwory eoliczne
2
4
4
6
8
8
Ocena zagrożenia erozją - erozja rzeczywista
Na podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz