Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 4 Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne Prowadzący dr Sylwia Horska-Schwarz
Zakład Geografii Fizycznej
Od czasów sformułowania przez Humboldta definicji krajobraz minęło ponad 150 lat. Ciągle jest ona dyskutowana. W efekcie kreowane są nowe nurty i nowe podejście do badań krajobrazowych. W ostatnich latach szczególnie wzrosło zainteresowanie badaniami istoty krajobrazu, jego struktury i wielofunkcyjności (Amtrop 1998, Brant 2000, Neveh 2000)
Współczesna KGF traktuje krajobraz jako kompleksowe odzwierciedlenie zjawisk przyrodniczych i procesów działalności ludzkiej (Neef 1967, Pietrzak 1999, Ostaszewska 2002)
…środowisko przyrodnicze (fizyczne: abiotyczne i biotyczne komponenty) i antropogeniczne (społeczno - ekonomiczno -kulturowe) wspólnie tworzą całość „geograficzne środowisko krajobrazu”… krajobraz kulturowy… (Ostaszewska 2002)
Krajobraz kulturowy(Myga-Piątek, 2005) ….synteza natury i kultury umocowana w historycznej przeszłości… ….zintegrowany system, którego struktura przyrodniczo-kulturowa zmienia się w czasie, dlatego też zmienia się funkcja przestrzeni…
…..jest formą i źródłem treści znaczeniowych…
…czasami ukrytego charakteru danego miejsca….
….dostarcza informacji o genezie i ewolucji przestrzeni….
…splot materialnych i niematerialnych elementów, wprowadzanych do krajobrazu na drodze rozwoju cywilizacji …
…forma obrazu przestrzeni, dająca się interpretować jako swoisty zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym….
W zależności od struktury i typu krajobrazu oraz stopnia rozwoju gospodarczego danego regionu możemy mówić o różnych formach zapisu tej działalności w środowisku
według definicji ta działalność to nic innego jak: …planowanie krajobrazu - czyli, proces zmierzający do optymalizacji wykorzystania przestrzeni z zachowaniem jej potencjału i piękna…. (Landscape Planning, 1974)
zatem, …. istotą planowania przestrzennego w myśl zrównoważonego rozwoju jest analiza składowych środowiska przyrodniczego…. w aspekcie przydatności zasobów naturalnych do działań człowieka, ale z zachowaniem harmonii układów przyrodniczych i antropogenicznych…. (Leser i Rood, 1991)
Plany rozwoju poszczególnych obszarów powinny, zatem zmierzać do zachowania równowagi ekologiczno-krajobrazowej i formowania takich krajobrazów rolniczych, przemysłowych, rekreacyjnych, których struktura pozwoli na neutralizację, choć części negatywnych oddziaływań (Czupachin, 1988)
…początkowa faza rozwoju następowała w oparciu o prymitywne narzędzia, co nie powodowało skutków, które przyroda nie byłaby w stanie sama usunąć, przełomem był rok 1782, w którym J. Watt opatentował silnik parowy…. (Mierzejewska 2004)


(…)

… całość powiązana z terenami przyległymi lub punkt węzłowy w wykorzystaniu powierzchni ziemi przez człowieka… (Domański, 1982)
w ujęciu urbanistów : …jeden zróżnicowany strukturalnie i funkcjonalnie eko- i geosystem… (Richling, Solon, 2002), w ujęciu KGF i EK - …zbiór jednostek strukturalnych niższego szczebla tworzących strukturę miasta…, której rozwój warunkowany jest … przepływem energii, materii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz