Kompleksowa geografia fizyczna polski - strona 2

note /search

Rzeźba Karkonoszy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Magdalena Stec                  22.10.2012    Zmiany poglądów na rozwój rzeźby Karkonoszy      Rozpatrywanie  geomorfologii  Karkonoszy  zacząć  należy  od  aspektu  geologicznego.  W  1923  roku  Berg  wyjaśnia  powstanie  członów  górotw...

Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem ...

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1428

Magdalena Stec                       21.11.2012      Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS        Używając  numerycznych  modeli  terenu  można  matematycznie  i  statystycznie  badać  wybrane parametry rzeźby. Ilościowa analiza fragmentu Karkonoszy i ...

Bystrzyca Kłodzka - analiza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Ogólna charakterystyka okolic Bystrzycy Kłodzkiej W największej kotlinie śródgórskiej w Sudetach- Kotlinie Kłodzkiej leży gmina Bystrzyca Kłodzka należąca wg. Jerzego Kondrackiego do mikroregionu Obniżenia Bystrzycy Kłodzkiej. Od wschodniej strony obniżenie graniczy z Masywem Śnieżnika i Wysoczyz...

Typy rzeźby: Piechowice - analiza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

Ogólna charakterystyka okolic Piechowic. Według dziesiętnej regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego teren miasta Piechowice należy do makroregionu Sudety Zachodnie. W granicach miasta występują trzy mezoregiony: Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze oraz wschodni fragment Gór Ize...