Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS - strona 1 Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS - strona 2 Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS - strona 3

Fragment notatki:


Magdalena Stec                       21.11.2012      Analiza ukształtowania powierzchni obszaru testowego z wykorzystaniem narzędzi GIS        Używając  numerycznych  modeli  terenu  można  matematycznie  i  statystycznie  badać  wybrane parametry rzeźby. Ilościowa analiza fragmentu Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej  wykonana została za pomocą programu open source – SAGA GIS  Pierwszym  z  analizowanych  parametrów  jest  wysokość  nad  poziomem  morza.  Wysokość  maksymalna  na  obszarze  testowym  wynosi  1280  m  n.p.m.  i  leży  w  obrębie  szczytowej  partii  Karkonoszy.  Najniższa  wysokość  to  385  m  n.p.m.  Punkt  ten  leży  na  obszarze doliny rzecznej. Wysokość średnia wynosi 596 m n.p.m. Wartość ta wiąże się z tym,  ż e  większą  część  obszaru  testowego  zajmuje  obszar  dolinny.  Na  badanym  obszarze  przeważają  wysokości  z  przedziału  400  –  500  m  n.p.m.  (41,3  %  powierzchni)  korespondują  one z zarysem Kotliny Jeleniogórskiej wypełnionej osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi.  Geologicznie są to żwiry i głazy teras rzecznych oraz stożków napływowych. Częściowo do  tego  zakresu  wysokości  należą  też  struktury  granitowe,  które  budują  przede  wszystkim  fragmenty terenu o wzniesieniu 500-700 n.p.m. (łącznie 30,7 % powierzchni). Są to głównie  górnokarbońskie  granity  porfirowe  te,  mniej  odporne  na  erozję  niż  skały  metamorficzne  budujące  wyższe  partie.  Teren  o  wysokości  bezwzględnej  powyżej  700  m  (łącznie  24,9  %  powierzchni)  budują  gnejsy,  łupki  łyszczykowe  i  hornfelsy.  Rzeźba  Karkonoszy  i  Kotliny  Jeleniogórskiej jest w dużym stopniu uwarunkowana tektonicznie. Granicę pomiędzy Kotliną  a  grzbietem  górskim  wyznaczają  liczne  uskoki.  Dodatkowo  dno  Kotliny,  na  badanym  obszarze, modelowane jest przez rzeki  Łomnicę i Jedlicę.   Kolejnym  parametrem,  jest  nachylenie  powierzchni,  które  określa  stan  równowagi  pomiędzy  siłami  endo-  i  egzogenicznymi.  Procesy  wewnętrzne  prowadzą  przeważnie  do  wzrostu  średniego  nachylenia,  a  co  się  z  tym  wiąże  nasilają  się  procesy  erozyjne.  Procesy  zewnętrzne  prowadzą  do  zrównania  powierzchni.  Na  nachylenie  terenu  wpływ  mają  wiek  ruchów  tektonicznych,  a  także  różnice  w  litologii  podłoża  wynikające  ze  zróżnicowanej  odporności skał. Do badanego terenu zastosowano podział na 4 klasy nachyleń. 0-10°, 10-20°, 

(…)

… temu
można było pokazać jak wydajnym narzędziem, nawet w przypadku tak małego obszaru, w
badaniach matematyczno-statystyczych są Systemy Informacji Geograficznej.
Bibliografia:
Migoń P., 2005, Rozwój rzeźby terenu [w:] Przyroda Dolnego Śląska, J.Fabiszewski (red.),
Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, s. 135-170.
PlacekA., 2011, Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle wyników pomiarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz