Terasa

note /search

Typy rzeźby: Piechowice - analiza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

kotlina, terasy nadzalewowe, doliny wypełnione aluwiami, stożki napływowe, spłaszczenia wierzchowinowe...

Geomofrologia fluwialna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geomorfologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

równiny pojawiają się systemy spłaszczeń na różnych wysokościach ponad korytem. TERASY RZECZNE (TARASY...

Opracowanie - Sudety

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia Śląska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

. Od wschodu wkroczyło tu morze zostawiając osady na zboczach Gór Złotych oraz terasy abrazyjne: I poziom 360...

Cieki naturalne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Hydrologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2177

Działalność człowieka Równię zalewową (terasę zalewową) - część doliny, która podczas wysokich stanów wody...

Bystrzyca Kłodzka - analiza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

rzeczne ( piaski i żwiry procesów denudacyjnych, piaski i żwiry teras nadzalewowych) oraz piaski...