Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne - strona 1 Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne - strona 2 Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne - strona 3

Fragment notatki:

AKUMULACJA RZECZNA Aluwia, nanosy rzeczne, okruchy skalne (żwiry, piaski i muły) transportowane i osadzane przez rzekę w dolinie rzecznej. Aluwia gromadzą się najintensywniej w miejscach, gdzie następuje zmniejszenie zdolności transportowych rzeki, na skutek spadku prędkości jej przepływu, a więc głównie w jej dolnym biegu, na tarasach podczas opadania fali powodziowej oraz przed naturalnymi lub sztucznymi zaporami . Skład i rodzaj aluwiów zależą od budowy geologicznej dorzecza, klimatu oraz zdolności transportowej rzeki. Gromadzone w aluwiach minerały tworzą aluwialne złoża okruchowe. W aluwiach gromadzą się niekiedy ciężkie i odporne chemicznie minerały, np.: złoto rodzime, diament, kasyteryt. Podstawową cechą aluwiów rzecznych jest ich warstwowanie. Warstwy nachylają się zgodnie z biegiem rzeki, składają się z różnego materiału, mają charakter przekątny. Wpływ na warstwowanie ma prędkość przepływu wody. Akumulacyjna działalność rzek ogranicza się do koryta i niektórych miejsc doliny. Efektem akumulacji są tzw. utwory korytowe (piaszczyste dno i brzegi). Kolejnym utworem akumulacji rzecznej są tzw. wyspy aluwialne. Konsekwencją powstawania takich wysp jest poszerzanie się brzegów rzeki. Wyspy aluwialne są bardzo często wykorzystywane do budowy zapór, tam a nawet elektrowni wodnych na rzekach.
W korycie rzeki i na całej długości jej biegu ma miejsce segregacja materiałów przez nią niesionych. Wzdłuż długości biegu rzeki otoczaki się stopniowo zmniejszają i zaokrąglają.
- lustro wody
- dno
otoczaki
Szczególną formą akumulacji rzecznej są tzw. stożki napływowe . Powstają one w efekcie nagromadzenia luźnego materiału niesionego przez wody płynące, w tych miejscach, gdzie rzeka traci swoją siłę transportową. Kolejną formą akumulacji rzecznej są delty rzek. Delta, forma akumulacji rzecznej powstała w miejscu ujścia rzeki do wód zatoki morskiej lub jeziora. Rzeka łącząc się ze spokojnymi wodami zbiornika stanowiącego jej ujście, traci swą moc transportową i osadza cały, niesiony prądem, materiał skalny. W obszarze delty rzeka dzieli się zwykle na szereg odnóg, często zmienia bieg. Pomiędzy ramionami delty tworzą się zwykle płytkie jeziora lub bagna. Delta narasta najszybciej wzdłuż ramion, przybierając nieregularny, rozgałęziony kształt tzw. delty palczastej (np. Pasłęka). W przypadku, gdy w zbiorniku końcowym istnieją silne prądy przybrzeżne niszczące występy delty, tworzy się tzw. delta wyrównana (np. Pad). Tarasy rzeczne (terasa rzeczna)

(…)

…. Pad). Tarasy rzeczne (terasa rzeczna) - powstają w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzek. Na terasach rzecznych najczęściej powstają miasta i osiedla. Powstawanie tarasów:
erozyjne, powstałe na skutek erozji (bocznej, a następnie wgłębnej) rzeki w skale litej
akumulacyjne, powstałe w efekcie wypełnienia dna doliny osadami aluwialnymi, a następnie wcięcia się w nie koryta, przy czym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz