Bieg rzeki

note /search

Procesy rzeczne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

w postaci roztworu lub zawiesiny w dół rzeki. Piaski tworzą się w środkowym biegu rzek Ich własności zależą...

Działalność geologiczna rzek

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

malejącego z biegiem rzeki oaz ilości wody płynącej, która wzrasta z jej biegiem) przekroju popychanych...

Rzeźba fluwialna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geomorfologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2877

falowanie wody: W górnym biegu rzeki występują : - erozja wgłębna - polega na wcinaniu się rzeki w koryto...