Bieg rzeki

note /search

Procesy rzeczne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Geologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

w postaci roztworu lub zawiesiny w dół rzeki. Piaski tworzą się w środkowym biegu rzek Ich własności zależą...

Działalność geologiczna rzek

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1708

malejącego z biegiem rzeki oaz ilości wody płynącej, która wzrasta z jej biegiem) przekroju popychanych...

Rzeźba fluwialna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geomorfologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2989

falowanie wody: W górnym biegu rzeki występują : - erozja wgłębna - polega na wcinaniu się rzeki w koryto...