Rzeźba fluwialna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeźba fluwialna - strona 1 Rzeźba fluwialna - strona 2 Rzeźba fluwialna - strona 3

Fragment notatki:


RZEŹBA FLUWIALNA Rzeźba fluwialna - to rzeźba będąca wynikiem morfogenetycznej działalności rzek. Geomorfologiczny cykl, cykl denudacyjny - cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem czynników rzeźbotwórczych, które przeważnie prowadzą do obniżenia wyniosłości na powierzchni Ziemi ( denudacja ). Teorię cyklicznego rozwoju rzeźby powierzchni Ziemi pod nazwą cyklu geograf. stworzył 1899 W.M. Davis; w czasie prac 1899-1909 wyróżnił cykl fluwialny, cykl eoliczny, cykl glacjalny; każdy ma 3 stadia rozwoju: młodociane, dojrzałe i starcze. Teoria c.g., mimo licznych zastrzeżeń, odegrała przełomową rolę w rozwoju geomorfologii; obecnie jest jednak zarzucana; rzeźba powierzchni Ziemi jest bowiem rezultatem jednoczesnego działania na skorupę ziemską przeciwstawnych sobie czynników, zarówno zewn., jak i mających źródło we wnętrzu Ziemi, przy czym ogromną rolę w rozwoju rzeźby odgrywają, poza erozją, inne procesy denudacyjne, a zwł. pominięte przez Davisa ruchy masowe (osuwiska, obrywy, spełzywanie); przebieg i wydajność procesów denudacyjnych w dużym stopniu zależą od klimatu. Ruchy wody: - w dół Linearny Turbulentny - związany z istnieniem przeszkód: - antropogenicznych x przęsła mostów - naturalnych x drzewo
Typ wznoszący - woda wznosi się w środku zbiornika.
Typ opadający - woda wznosi się przy brzegach.
Saltacja - rodzaj transportu okruchów skalnych , które wykonują niewysokie skoki po podłożu. Opadając, uderzają leżące okruchy wybijając je w powietrze, co w rezultacie umożliwia przemieszczanie się całej masy osadu. Saltacja jest typowa dla transportu pod wpływem wiatru , zachodzi również w korytach rzecznych i na stożkach usypiskowych. Trakcja - materiał ciągnięty. Suspensja - (zawiesina) układ niejednorodny złożony z cząstek ciała stałego rozproszonych w cieczy; cząstki stałe są większe od cząstek koloidalnych.
Roztwor - materiał rozpuszczony.
Erozja ( łac. erosio - wygryzanie, żłobienie) naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb , poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji. Efekty działania erozji - zmiana rzeźby terenu , a czasami także zmiana struktury podłoża,

(…)

…) - spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy terenu (zwłaszcza cząstek gleby) przez wody deszczowe, - erozja rzeczna - przenoszenie cząstek przez prąd rzeki bądź falowanie wody: W górnym biegu rzeki występują : - erozja wgłębna - polega na wcinaniu się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesione przez rzekę materiał skalny Efekty: tworzenie się dolin głębokich i wąskich V-kształtnych -erozja…
… z wysoczyzny, wody powodziowe -> zasilanie fluwiogeniczne (wody powierzchniowe).
WĄWÓZ
Wąwóz - rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz niewyrównanym, wąskim dnem. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych lub epizodycznych i z czasem przekształca się w parów. Wąwozy mają długość do kilkunastu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz