Denudacja

note /search

Wykład z geologii o denudacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2548

Stadia procesu denudacji Denudacja jest to sumaryczny proces wietrzenia erozji i ruchów masowych...

Denudacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Denudacja Jest to zespół procesów niszczących (denudacyjnych), do których zaliczamy wietrzenie...

Wykłady od Sokołowskiego (2010) (3/4)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2275

- Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia poruszone w notatce to: równia zalewowa, procesu denudacji, ustroje...

Geologia - wiadomości wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1666

egzogeniczne (degradujące) prowadzą do obniżenia powierzchni Ziemi denudacji. Procesy twórcze (agradujące...

Proces metamorfizmu

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

: a) gnejsy, b) łupki metamorficzne, c) marmury Denudacja Jest to zespół procesów niszczących (denudacyjnych...

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2037

? Interglacjał Wielki czas trwania 140 000 lat silna denudacja na obszarze górskimi wyżynnym istotny okres...

Geologia, ruchy masowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

zewnętrzne (egzogeniczne): niszczące (denudacja) - wietrzenie, erozja, ruchy masowe, budujące - sedymentacja...