GEOLOGIA OGóLNA-zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GEOLOGIA OGóLNA-zagadnienia do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:


GEOLOGIA OGÓLNA - Studia dzienne rok I Zagadnienia do egzaminu Etapy powstania i ewolucji planet
Budowa planet
Metody badania wnętrza Ziemi
Fale sejsmiczne i przykłady ich wykorzystania w badaniu wnętrza Ziemi
Geosfery Ziemi
Geologiczny podział dziejów Ziemi
Metody oznaczania czasu geologicznego
Budowa skorupy ziemskiej
Ciepło Ziemi
Magnetyzm ziemski
Założenia tektoniki kier
Paleomagnetyzm
Morfologia den oceanicznych
Strefy ryftowe (akrecji)
Strefy subdukcji
Uskoki transformacyjne
Plamy gorąca (hot spots)
Tektonika płyt litosfery a mechanizm orogenezy
Przyczyny trzęsień Ziemi
Rozmieszczenie trzęsień Ziemi
Magma - jej geneza i rodzaje
Dyferencjacja (różnicowanie) magmy
Krystalizacja magmy Procesy pomagmowe
Intruzje zgodne i niezgodne
Przyczyny i przebieg (mechanizm) erupcji wulkanicznych
Typy erupcji wulkanicznych (centralne, linijne, arealne)
Produkty erupcji wulkanicznych
Wulkany mieszane (stratowulkany)
Zjawiska powulkaniczne (ekshalacje, gejzery)
Skały magmowe (klasyfikacja)
Czynniki metamorfizmu
Rodzaje metamorfizmu
Facje metamorficzne
Metasomatoza
Ultrametamorfizm
Skały metamorficzne (klasyfikacja)
Izostazja (przyczyny, mechanizm, modele)
Transgresje i regresje morskie
Niezgodności w ułożeniu skał
Ruch wody morskiej
Transport materiału w morzu
Niszcząca działalność morza
Środowiska morskie
Strefa litoralna
Strefa sublitoralna
Strefa hemipelagiczna
Strefa pelagiczna
Akumulacja morska
Erozja rzeczna
Akumulacja rzeczna
Delty i stożki napływowe
Geologiczna działalność jezior
Sedymentacja węglonośna
Geologiczna działalność lodowców (erozja)
Geologiczna działalność lodowców (akumulacja)
Skały osadowe (klasyfikacja)
Wietrzenie fizyczne
Wietrzenie chemiczne
Powierzchniowe ruchy masowe (czynniki, równowaga zbocza, podział ruchów)
Denudacja normalna
Deformacje tektoniczne ciągłe
Deformacje tektoniczne nieciągłe
Działalność eoliczna
Kras (przyczyny, produkty)
Wody gruntowe i podziemne
Diageneza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz