Denudacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Denudacja - omówienie  - strona 1 Denudacja - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Denudacja
Jest to zespół procesów niszczących (denudacyjnych), do których zaliczamy wietrzenie wszelkiego rodzaju erozje i powierzchniowe ruchy masowe, prowadzące do uiszczenia wyniosłości na powierzchni Ziemi.
Składniki opisu warunków geologiczno-inżynierskich terenu
Gromadzenie informacji dotyczących warunków geologiczno- inżynierskich danego obszaru i zestawienie ich w odpowiednie opracowanie nazywamy DOKUMENTACJĄ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKĄ. Każda taka dokumentacja powinna składać się z 2 części:
1.OPISOWEJ-zawierającej takie informacje jak: lokalizacja projektowanego obiektu, charakterystyka jego konstrukcji, opis aktualnego zagospodarowania terenu.Również w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań uwzględnić: budowę geologiczną, warunki gruntowe, hydrologiczne, występujące na badanym terenie czynne procesy geologiczne. Zakończenie części opisowej powinno stanowić rozdział zawierający wnioski i zalecenia dotyczące realizacji i eksploatacji projektowanego obiektu. 2.GRAFICZNEJ-powinna ona zawierać: plan sytuacyjny projektowanego obiektu, punktów badawczych oraz linie przekrojów geologiczno- inżynierskich i przekroje geotechniczne. Oprócz tego: zestawieniatabelaryczne wyników badań laboratoryjnych, karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, wykresy sondowań, rysunki odkrywek fundamentowych i szurfów badawczych, zestawienia wyników specjalistycznych badań (np. geofizycznych), problemowe mapy dotyczące określonych, wąskich zagadnień w zakresie warunków gruntowo- wodnych (np. izoliniowa mapa występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, mapa zasięgu i miąższości gruntów słabonośnych lub innych stanowiących pewne problemy przy posadawianiu, lub mapy łączące w swej treści kilka zagadnień). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz