Wykład - dokumentacja geologiczno-inżynierska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dokumentacja geologiczno-inżynierska - strona 1 Wykład - dokumentacja geologiczno-inżynierska - strona 2

Fragment notatki:

Wymagania jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno-inżynierska
Zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z 1994 r., poz. 444, dokumentację geologicz­no-inżynierską sporządza się w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zawierać, w części tekstowej:
informacje ogólne o terenie badań,
wymagania techniczno-budowlane obiektu,
opis położenia geograficznego,
opis budowy geologicznej z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesów geodynamicznych, jak: wietrzenie, deformacje filtracyjne, pełzanie, pęcznienie, osiadanie zapadowe itp.
opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów,
opis warunków hydrogeologicznych istotnych w projektowanej inwestycji,
ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na środowisko,
oszacowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli mają być wykorzystane przy realizacji. W części graficzno-tabelarycznej dokumentacja powinna natomiast zawierać:
plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją terenu badań,
mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych,
mapę geologiczno-inżynierską,
tabelaryczne zestawienie parametrów właściwości fizyczno-mechanicznych grun­tów i fizyczno-chemicznych wody podziemnej (gruntowej) oraz inne wydruki, wykresy, szkice i tabele,
przekroje geologiczno-inżynierskie,
dokumentację otworów i wyrobisk. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona powinna zawierać w szcze­gólności:
plan sytuacyjny terenu badań w skali 1:500 do 1:2000,
przekroje geologiczno-inżynierskie lub mapę geologiczno-inżynierską,
— wyniki badań właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów, niezbędnych do zaprojektowania sposobu posadowienia obiektu budowlanego oraz wyniki badań chemicznych wody gruntowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz