Składniki opisu warunków geologiczno inżynierskich terenu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składniki opisu warunków geologiczno inżynierskich terenu - strona 1

Fragment notatki:

Składniki opisu warunków geologiczno-inżynierskich terenu
Gromadzenie informacji dotyczących warunków geologiczno- inżynierskich danego obszaru i zestawienie ich w odpowiednie opracowanie nazywamy DOKUMENTACJĄ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKĄ. Każda taka dokumentacja powinna składać się z 2 części:
1.OPISOWEJ-zawierającej takie informacje jak: lokalizacja projektowanego obiektu, charakterystyka jego konstrukcji, opis aktualnego zagospodarowania terenu.Również w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań uwzględnić: budowę geologiczną, warunki gruntowe, hydrologiczne, występujące na badanym terenie czynne procesy geologiczne. Zakończenie części opisowej powinno stanowić rozdział zawierający wnioski i zalecenia dotyczące realizacji i eksploatacji projektowanego obiektu. 2.GRAFICZNEJ-powinna ona zawierać: plan sytuacyjny projektowanego obiektu, punktów badawczych oraz linie przekrojów geologiczno- inżynierskich i przekroje geotechniczne. Oprócz tego: zestawieniatabelaryczne wyników badań laboratoryjnych, karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, wykresy sondowań, rysunki odkrywek fundamentowych i szurfów badawczych, zestawienia wyników specjalistycznych badań (np. geofizycznych), problemowe mapy dotyczące określonych, wąskich zagadnień w zakresie warunków gruntowo- wodnych (np. izoliniowa mapa występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, mapa zasięgu i miąższości gruntów słabonośnych lub innych stanowiących pewne problemy przy posadawianiu, lub mapy łączące w swej treści kilka zagadnień)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz