Wykład z geologii o denudacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z geologii o denudacji - strona 1 Wykład z geologii o denudacji - strona 2 Wykład z geologii o denudacji - strona 3

Fragment notatki:

Jej głównym tematem była denudacja. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: stadia procesu denudacji (stadium młodociane, stadium dojrzałe, stadium starcia), zależność przebiegu denudacji od klimatu, dendacja normalna, denudacja pustyniowa, denudacja glacjalna, cykl geograficzny, ostaniec denudacyjny, peneplena

Stadia procesu denudacji
Denudacja jest to sumaryczny proces wietrzenia erozji i ruchów masowych. Rezultatem denudacji jest niszczenie wyniosłości powierzchni ziemi i przenoszenie produktów na niższe miejsca. Denudacja jest składową procesu wyrównywania powierzchni. Przebiega ona troszke inaczej w różnych rodzajach klimatu, ale zawsze można wyróżnić 3 podstawowe stadia: (dla klimatu umiarkowanego)
Początkowym stadium jest wynurzenie lądu z morza. Może to być również powierzchnia wytworzona przez jakiś inny, poprzedni cykl. Kształt powierzchni może być różny. Głównym czynnikiem denudacji będą rzeki i ruchy masowe. W tym stadium działa głównie erozja denna, wietrzenie fizyczne i osuwiska. Stadium młodociane - w obszarze źródłowym rozwija się sieć drobnych, rozgałęzionych strumieni. Działa tam wietrzenie, ale głównie występuje poszarpana powierzchnia erozyjna. Wietrzenie fizyczne działa głównie w wyższych partiach. Wietrzenie chemiczne jest śladowe. Produkty wietrzenia fizycznego są szybko usuwane przez ruchy masowe (osuwiska, spełzywanie). Strumienie wycinają głębokie parowy o stromych zboczach.
Stadium dojrzałe - w tym stadium krajobraz jest już silnie rozcięty przez system rozgałęziających się rzek. Odwodnienie jest doskonałe dlatego strefa wietrzenia jest dużej mięższości. Rzeki mają profile wyrównane, dna szerokie, stoki dolin łagodnie opadające. Wysoczyzny poddane erozji szybciej się obniżają niż dna dolin, ponieważ rzeki się prawie w nie nie wcinaja. Różnice wysokości są dużo mniejsze niż w młodym krajobrazie. Pagórki są zaokrąglone, brak podcinania zboczy, więc osuwiska są rzadkie, zachodzi spełzywanie. Wietrzenie chemiczne na dużą skalę.
Stadium starcia - wytwarza się prawie pozioma, zrównana płaszczyzna (peneplena). Powolne rzeki o szerokich dolinach zalewowych zasypywanych aluwiami i rozdzielonymi niskimi, niewyraźnymi działami wód. Miejscami na równinie wznoszą się niewyerodowane ostańce i twardziele. Poziom wód gruntowych leży płytko. Brak siły erozyjnej rzek - cały teren pokrywają zwietrzeliny. Brak osuwisk. Zachodzi spełzywanie na niskich spadkach wskutek daleko posuniętego rozkładu chemicznego. Cykl ten nosi nazwe cyklu geograficznego. Zależność przebiegu denudacji od klimatu
Przy procesie denudacji zależnie od warunków zewnętrznych, jakiś czynnik geologiczny wybije się na pierwszy plan. W obszarze zlodowaconym będzie to lodowiec, na pustyni wietr lub wietrzenie fizyczne, a w obszarze wilgotnym woda (zazwyczaj rzeka). Wiele tych czynników zależy od klimatu, dlatego wyróżnia się trzy typy denudacj;
Normalna - w wilgotnym klimacie. W tym klimacie współdziałanie wietrzenia, erozji i ruchów masowych jest najlepiej widoczna. W krajobrazie, w którym działa ta denudacja podstawą rozwoju jego obrazu jest praca rzek. Denudacja normalna zachodzi stadiami - jest cykliczna. Głównymi czynnikami są wietrzenie chemiczne i spełzywanie (w późniejszych stadiach). W stadium początkowym na pierwszy plan wybija się erozja denna, wietrzenie fizyczne i osuwiska.

(…)

… od bazy erozji jak rzeki). Stadium starcze podobne by było do lodowców norweskich albo lądolodów, ale wątpliwe jest czy lodowce mogą osiągnąć to stadium. Są wrażliwe na zmiany klimatu i ich działalność w skali geologicznej jest krótkotrwała. Pojęcia:
Cykl geograficzny - nazwa cyklicznego rozwoju denudacji.
Denudacja - współdziałanie erozji, wietrzenia i ruchów masowych prowadzące do wyrównywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz