Geomorfologia - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - zagadnienia ogólne  - strona 1 Geomorfologia - zagadnienia ogólne  - strona 2 Geomorfologia - zagadnienia ogólne  - strona 3

Fragment notatki:

GEOMORFOLOGIA- to nauka o formach i kształtowaniu. Przedmiotem badań jest rzeźba. Powiązana jest z geologią, geofizyką, hydrologią, glacjologią, klimatologią, gleboznawstwem…Metody badań własne i zapożyczone. G. ze wzgl na metody badan dzieli się na historyczną( metody dedukacyjne)à dynamiczną (bezpośrednie badan w terenach, badanie skutków procesów, badanie zdarzeń)à WIETRZENIE-rozpad i rozkład minerałów i skał zachodzący w przypowierzchniowej części litosfery. Wietrzenie ni stwarza nowych form rzeźby lecz jest procesem przygotowującym. Zależy od: warunków klimat.à budowy podłożaà rzeźby terenuà szaty roślinnejà Rodzaje wietrzenia: W.fizyczneè -insolacyjne(termiczne) -mrozowe(zamróz)- kongelacja -solne (eksudacja) -skał ilastych (deflokulacja) -sferoidalne -biologiczne W.chemiczneè -rozpuszczanie(solucja) -utlenianie(łączenie z tlenem)-oksydacja -uwęglanowienie (karbonatyzacja) -uwodnienie(hydracja) -hydroliza Strefy wierzenia 1)obszary o klimacie zimnym (polarny, subpolarny,wysokogórski) -w.mrozowe -w.solne -eksfoliacja, łuszczenie -b.słabe wietrzenie chemiczne 2)obszary o klimacie umiarkowanym -dominuje w.chemiczne 3)obszary o klimacie gor. suchym -w.fizyczne 4)obszary o klimacie gorącym okresowo wilgotnym -w.fizyczne -w.chemiczne 5)obszary o klimacie gorącym wilgotnym -w.chemiczne -w.fizyczne PRODUKTEM W.FIZYCZNEGO I W.CHEMICZNEGO JEST POKRYWA ZWIETRZELINOWA ZWANA SAPROLITEM. SKŁAD I BUDOWA POKRYWY NAWIĄZUJE DO TYPU WIETRZENIA. STOK- każdy nachylony fragment powierzchni Ziemi ( pow.2/3 stopni). Jest to powierzchnia pomiędzy kulminacją wzniesienia a płaskim podnóżem tego wzniesienia. Stok nie stanowi odrębnej jednostki genetycznej, ale zawsze wchodzi w skład formy rzeźby o określonej genezie (np. stok grzbietu). CECHY STOKÓW (stoki zróżnicowane są pod względem) rozmiaru (krótkie, długie, o różnej powierzchni)à nachylenia (nachylenie przyjmuje wartości od 2˚-90˚ pow 90˚ s.przechyloneà -słabo nachylone -umiarkowanie nachylone -silnie nachylone -strome -b.strome -urwiska i ściany skalne 55˚ nachylenie stoku- rozgranicza stoki na dojrzałe pow55˚ i młode do 55˚ kształt stokówà 1)stoki proste -wypukłe -wklęsłe -jednostajnie nachylone 2)stoki złożone -wypukło-wklęsłe -wklęsło-wypukłe -schodowe -wieloczłonowe STOKI DOJRZAŁE -nachylenie do 55˚ -okryte zwietrzeliną - dominuje wietrzenie chemiczne -charakterystyczne procesy Obsuwanie- szybkie przemieszczanie pokryw zwietrzelinowych i/lub mas skalnych pod wpływem siły grawitacji. W wyniku procesu obsuwania lub zsuwania powstają osuwiska. ze wzgl na rodzaj przemieszczanego materiału: zwietrzelinowe, ziemne, skalne, mieszaneà ze wzgl na sposób przemieszczania: ześlizgowe, obrotowe, ześlizgowo-obrotoweà na podst stosunku osuw do form większych: stokowe, zboczowe, w niszy źródłowej, klifoweà ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz