Odpornść skał na niszczenie przez czynniki zewnętrzne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpornść skał na niszczenie przez czynniki zewnętrzne - strona 1 Odpornść skał na niszczenie przez czynniki zewnętrzne - strona 2 Odpornść skał na niszczenie przez czynniki zewnętrzne - strona 3

Fragment notatki:

Odpornść skał na niszczenie przez czynniki zewnętrzne WYKŁAD II Rzeźba powierzchni ziemi jako wyraz równowagi pomiedzy siłami morfogenicznymi - endogenicznymi i egzogenicznymi - a oporem materiału, na który te siły działają
Czynnikiem oporu w systemach geomorfologicznych jest litologia
Wpływ różnej genezy skał na zróżnicowanie powierzchniowej cześć litosfery pod względem składu chemicznego mineralogicznego i wytrzymałości wewnętrznej na działanie czynników zewnętrznych
Podział skał ze względu na pochodzenia - magmowe, osadowe i metamorficznej skalach o większej odporności na działanie czynników modelujących tempo niszczenia skał jest powolne, w skałach o małej odporności - szybkie, stąd na obszarach o zróżnicowanej budowie petrograficznej występuje urozmaicona rzeźba
Odporność skał na działanie czynników modelujących zależy od składu mineralnego danej skały od jej struktury i tekstury, od uławicenia i od uszczelniania
Odporność bezwzględna i względna skał
Odporność bezwzględna - ogólny szereg odporności skał (Birkeland, 1974): kwarcyt - czert - granit - bazalt - piaskowiec - mułowiec - dolomit - wapień
Odporność względna (geomorfologiczna) - uwzględnienie wpływu warunków klimatycznych na zachowanie skał (przykład skały wapiennej w klimacie gorącym suchym i gorącym wilgotnym - odporność skały na różne typy wietrzenia)
Wietrzenie skał Wietrzenie skał - to całokształt zmian fizycznych i chemicznych dokonujących się w skale wówczas gdy jest ona wyeksponowana na działanie atmosfery hydrosfery i biosfery naturalny proces rozdrabniania skał czyli zmniejszania ich zwięzłości i spoistości.
Wietrzenie obejmuje cienka przypowierzchniowa warstwę litosfery zwaną strefą wietrzenia.
Halmyroliza wietrzenie nadmorskie
Czynniki wietrzenia:
Promieniowanie słoneczne, decyduje o zróżnicowaniu temperatury na powierzchni Ziemi
Obecność wody
Obecność gazów, głownie tlenu atmosferycznego i dwutlenku węgla
Świat roślin i zwierząt
Czynniki wpływające na tempo wietrzenia:
Warunki klimatyczne, głownie temp i wilgotność
Budowa podłoża skalnego (sklad mineralny, ułożenie skał oraz ich porowatość i uszczelanie)
Ukształtowanie terenu
Świat organizmów żywych głownie szata roślinna
Typy wietrzenia: fizyczne (mechaniczne) i chemiczne niekiedy wydziela się wietrzenie biologiczne
Wietrzenie fizyczne(mechaniczne) - rozpad dezintegracja skały rozpadają się na coraz drobniejsze okruchy bez zmiany składu chemicznego
Odmiany wietrzenia fizycznego:


(…)


Przyczyny ruchu materiału
Typy procesów osuwanie, spełzywanie, spływanie, spłukiwanie
Denudacja = ruchy masowe+spłukiwanie
Procesy na stokach młodocianych (na ścianach i na stokach stromych) i na stokach dojrzałych (na stokach o mniejszych katach nachylenia)
Podział procesów stokowych ze względu na ich tempo:
Procesy szybkie
Procesy powolne
Baza denudacyjna: absolutna, dolna, lokalna
3 procesy składowe…
… wietrzenie fizyczne typu zamrozu
klimat gorący ale słuch powoduje insolację
klimat gorący wilgotny powoduje brak występowania wietrzenie fizycznego
Stok i procesy Denudacyjne:
Ogólne zasady denudacji:
Procesy wietrzenia i pokrywy zwietrzelinowe umożliwiają denudację
Denudacja zespół procesów przemieszczania produktów wietrzenia (pokrywy zwietrzelinowej) oraz przypowierzchniowych utworów skalnych pod wpływem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz