Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwj rzeźby w czwartorzędzie - strona 1 Rozwj rzeźby w czwartorzędzie - strona 2 Rozwj rzeźby w czwartorzędzie - strona 3

Fragment notatki:


Rozwój rzeźby w czwartorzędzie Czwartorzęd początek 1,87 mln lat od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia),
od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny,
od 10250 tys. lat - Holocen ?
Podział IV - rzędu wg. Kosmowska-Suffczyńska Danuta 2003.
Zlodowacenie Narwi (Günz)
Interglacjał podlaski
Zlodowacenie południowopolskie (Krakowskie, Mindel)
zlodowacenie Nidy
interglacjał małopolski
zlodowacenie Sanu I
interglacjał ferdynandowski
zlodowacenie Sanu II 4. Interglacjał Wielki (Mazowiecki)
interglacjał mazowiecki
zlodowacenie Liwca
interglacjał zbójnowski (Zbójna)
5. Zlodowacenie Środkowopolskie (Odry, Riss)
zlodowacenie Odry
interglacjał lubawski (lubelski)
zlodowacenie Warty
6. Interglacjał eemski 7. Zlodowacenie północnopolskie (Bałtyckie?, Wisły, Vistulian, Würm)
faza leszczyńska
faza poznańska
faza pomorska
faza gardzieńska
8. Interglacjał holoceński/
Badania geologiczne, petrograficzne, paleontologiczne, geochronologiczne, geochemiczne - podstawowe metody badawcze wieku czwartorzędu.
procesy niszczące i budujące
formy deglacjacji arealnej i frontalnej, poziomy glin zwałowych Klimat peryglacjalny- gołoborza, wieczna zmarzlina
1 870 - 95 tys. lat preplejstocen okres chłodu ale bez okresu zlodowacenia (góry możliwe początki zlodowacenia w Tatrach? Rühle),
lasy typu borealnego,
seria Ponurzycy i Otwocka (osady mułkowo-piaszczyste) - interglacjał celestynowski, Ponurzycy, zlodowacenie otwockie.
Zlodowacenie Narwi- najstarsze czas trwania - 50 000 lat
zasięg - przedpole Wyżyny Lubelskiej - N-W część Wielkopolski obszary wyżyn i gór pod wpływem klimatu peryglacjalnego okres formowania się pradolin
przemarzanie obszarów powyżej 300 m n.p.m. - niszczenie mechaniczne
Zlodowacenie południowopolskie Zlodowacenie Nidy - zasięg - Wyżyna Lubelska - Wyżyna Łódzka (przykrycie) - Góry Świętokrzyskie (peryglacjał) - Brama Morawska - Dolina Odry akumulacja najstarszych lessów (Góry Świętokrzyskie- doliny śródgórskie) Zlodowacenie Sanu I Zasięg- krawędź Sudetów - Brama Morawska - (Wyżyna Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie - klimat peryglacjalny) - Kotlina Sandomierska i Wyżyna Lubelska (przykryta)
powstanie wód ekstraglacjalnych w strefie Bramy Morawskiej (odpływ wód na S do dorzecza Dunaju i na E do dorzecza Dniestru)


(…)

… II największy zasięg lądolodu plejstoceńskiego na obszarze Polski
zasięg - Sudety (do 700 m n.p.m. Góry Sowie, Kotlina Kłodzka) - Karpaty (do wysokości 500 m n.p.m. (barierą były Góry Świętokrzyskie- Pogórze Karpackie) - Morawy
powstanie lodowców górskich Tatr i Karkonoszy?
Interglacjał Wielki
czas trwania 140 000 lat silna denudacja na obszarze górskimi wyżynnym
istotny okres morfotwórczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz