Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie - strona 1

Fragment notatki:


Rozwój rzeźby w IV -rzędzie Czwartorzęd - początek 1,87 mln lat - od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia),
- od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny,
- od 10250 tys. lat - Holocen ?
Podział IV - rzędu wg. Kosmowska-Suffczyńska Danuta 2003.
Zlodowacenie Narwi (Günz)
Interglacjał podlaski
Zlodowacenie południowopolskie (Krakowskie, Mindel)
- zlodowacenie Nidy
- interglacjał małopolski
- zlodowacenie Sanu I
- interglacjał ferdynandowski
- zlodowacenie Sanu II 4 . Interglacjał Wielki (Mazowiecki)
- interglacjał mazowiecki
- zlodowacenie Liwca
- interglacjał zbójnowski (Zbójna)
5. Zlodowacenie Środkowopolskie (Odry, Riss)
- zlodowacenie Odry
- interglacjał lubawski (lubelski)
- zlodowacenie Warty
6. Interglacjał eemski 7. Zlodowacenie północnopolskie (Bałtyckie?, Wisły, Vistulian, Würm)
- faza leszczyńska
- faza poznańska
- faza pomorska
- faza gardzieńska
8. Interglacjał holoceński/
Badania geologiczne, petrograficzne, paleontologiczne, geochronologiczne, geochemiczne - podstawowe metody badawcze.
- procesy niszczące i budujące
- formy deglacjacji arealnej i frontalnej, poziomy glin zwałowych 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres chłodu ale bez okresu zlodowacenia (góry możliwe początki zlodowacenia w Tatrach? Rühle),
- lasy typu borealnego,
- seria Ponurzycy i Otwocka (osady mułkowo-piaszczyste) - interglacjał celestynowski, ponurzycy, zlodowacenie otwockie.
Zlodowacenie Narwi - czas trwania - 50 000 lat
- zasięg - przedpole Wyżyny Lubelskiej - N-W część Wielkopolski - obszary wyżyn i gór pod wpływem klimatu peryglacjalnego - okres formowania się pradolin
Zlodowacenie południowopolskie Zlodowacenie Nidy - zasięg - Wyżyna Lubelska - Wyżyna Łódzka (przykrycie) - Góry Świętokrzyskie (peryglacjał) - Brama Morawska - Dolina Odry - akumulacja najstarszych lessów (Góry Świętokrzyskie- doliny śródgórskie)
Zlodowacenie Sanu I - krawędź Sudetów - Brama Morawska - (Wyżyna Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie - klimat peryglacjalny) - Kotlina Sandomierska i Wyżyna Lubelska (przykryta)
- powstanie wód ekstraglacjlnych w strefie Bramy Morawskiej (odpływ wód na S do dorzecza Dunaju i na E do dorzecza Dniestru)
- istnienie nunataków (Góry Świętokrzyskie) - grubość lądolodu około 300 m,


(…)

…, powrót wietrznej zmarzliny na N i W Polski, formacje tundrowe
- okres alleröd (11 800 - 10 700) - najcieplejszy okres Vistulianu (śr lipca 16ºC), formacje tundrowe, lasy mieszane na S Polski, okres wytapiania lodu - powstawanie jezior,
- okres młodszego dryasu (10 700- 10 250) - ochłodzenie klimatu, pojawienie się tundry parkowej, ustają procesy peryglacjalne, okres formowania się Bałtyku.
Rozwój rzeźny w holocenie - okres preborealny (10250-9300) - ocieplenie klimatu, wzrost opadów, lasy mieszane
- okres borealny (9300-8400) - dalsze ocieplanie klimatu, zanik lodowców tatrzańskich
- okres atlantycki (8400-5000) - optimum klimatyczne,
- okres subborealny (500-2800) - okres ochłodzenia klimatu
- okres subatlantycki (2800- obecnie)
Współczesne procesy morfogenetyczne Procesy morfogenetyczne:
- procesy…
…, Kotlina Kłodzka) - Karpaty (do wysokości 500 m.n.p.m - Pogórze Karpackie) - Morawy
- powstanie lodowców górskich Tatr i Karkonoszy?
Interglacjał Wielki
- czas trwania 140 000 lat - silna denudacja na obszarze górskimi wyżynnym
- istotny okres morfotwórczy w tworzeniu się: pra-Warty, pra - Noteci, pra Odry (dorzecze Łaby)
- akumulacja lessów na Wyżynie Lubelskiej, mułków lessowych na Wyżynie Małopolskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz