Geologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia - strona 1 Geologia - strona 2 Geologia - strona 3

Fragment notatki:


PREKAMBR skały prekambryjskie - Platforma Wschodnioeuropejska, płytko zalega pod pow.(ok. 200m); występuje w pn-wsch Polsce, w Sudetach i pod płaszczowinami karpackimi. W pozostałej części Polski zalega głęboko pod ziemią - nawet do 10 tyś.km.
skały proterozoiczne - łupki radzimowickie występują w cz. Przedgórza Sudeckiego - skały te płytko zalegaja pod powierzchnia ziemi; w G. Sowich - są to różnie wykształcone gnejsy na powierzchni; w Masywie Śnieżnika - granitognejsy; w G. Bystrzyckich i Orlickich - krystalinik orlicko-bystrzycki, zbud. z granitognejsów i amfibolitów.
skały prekambryjskie - Wyniesienie Podlaskie i Obniżenie Nadbużańskie - skały zalegają na głębokości ok. 4000-500m.
PALEOZOIK KAMBR Garb Suwalsko - Mazurski
Wyniesienie Podlaskie
Karpaty
wsch. cz. Sudetów
Są to jedyne obszary lądowe. Pozostała część Polski zalana jest morzem, w części jest szelf a na nim sedymentacja piaskowcowa i węglanowa. Ma miejsce wulkanizm podmorski i fałdowanie I faza
fałdowania kaledońskiego w G. Świętokrzyskich i w G. Kaczawskich.
ORDOWIK zmienia się głębokość mórz (obszar szelfowy w Polsce pn-wsch); ma miejsce sedym. ilasta i mułowcowa; powstają skały zlepieńcowe o bardzo dużej frakcji (G. Bardzkie).
SYLUR zachodzi II faza fałdowania kaledońskiego - osadzają się utwory ilaste i mułowcowe;
zmienia się układ lądów i mórz w Polsce (w środkowej cz. rów morski);
zachodzi wulkanizm podmorski.
DEWON dol. dewon - klimat b. gorący i pustynny; sedymentacja lądowa i morska; wytrącają się piaskowce z domieszką żelaza (czerwone).
KARBON występują utwory grubookruchowe (zlepieńce i szarogłazy); zakończyły się fałdowania hercyńskie; wytworzyły się utwory powierzchniowe G.Bardzkich i Wałbrzyskich.
PERM po zakończonej orog. hercyńskiej maja miejsce nieciągłe odkształcenia ;
dol. perm to okres lądowy w całej Polsce; występują duże deniwelacje terenu; zachodzi wulkanizm powierzchniowy w Sudetach i regionie krakowskim - powstają porfiry i melafiry. W Sudetach efekty wulkanizmu widoczne we współczesnym krajobrazie; w górnym permie miał miejsce ostatni zalew paleozoiczny; Pojawiają się ponadto rudy miedzi (Przedpole Sudetów) i złoża soli (Niż Polski). W efekcie ruchów tektonicznych w paleozoiku wykształciły się w Sudetach różnej wielkości jednostki tektoniczne i zróżnicowane pod wzgl. wielkości i rodzaju osady sedymentacyjne.


(…)

… się lądolód i zaczął wytapiać się to odpływ na N już nie istniał, był tylko odpływ na SE
Interglacjał Ferdynandzki
Zlodowacenie Wilgi - ślady znaleziono na Polesiu;
Interglacjał Mazowiecki (Wielki) - to intensywna erozja i denudacja, zostały zniszczone dowody starszych zlodowaceń na Nizinie Śląskiej, Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim oraz w pasie wyżyn.
Zlodowacenie Odry dzieli się na stadiały: przedmaksymalny, maksymalny i Warty; albo na stadiały Odry - Radomki, Warty, Wkry, Mławy. Stadiał Odry - Radomki - na odcinku sudeckim max. przebieg jak podczas zlodowacenia Sanu, pozostałość to liczne terasy kemowe (dol. Bobru, na przełęczach kłodzkich)
zlodowacenie sięgnęło do N krawędzi pasa wyżyn, lobem śląskim w Wyżynę Śląską, na N cz. Jury K-CZ, lob radomski wkroczył w dol. Wisły, w pasie wyżyn powstały…
….
Stadiał Wkry - objął N cz. Kotliny Warszawskiej, pozostały ślady moren czołowych tylko na Nizinie Mazowieckiej.
Stadiał Mławy - objął swym zasięgiem tylko Nizinę Mazowiecką.
Interglacjał Eemski
Zlodowacenie Wisły intensywne procesy eoliczne, powstał less i krajobrazy lessowe, dochodzi do znacznego rozwoju niecki Bałtyku.
dzieli się na fazy: leszczyńską, poznańską, pomorską, gardziejską.
Faza leszczyńska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz