Geografia fizyczna Polski

note /search

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1925

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE GEOLOGIA Mapa geologiczna Polski, Dokładniejsza mapa terenu (tylko z okresami geologicznymi) Komentarz do obu map: Góry Świętokrzyskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej. Na niewielkiej powierzchni obecne...

Podział regionalny Pobrzeża

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4522

grupa I  PODZIAŁ REGIONALNY POBRZEŻA     CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO     Definicja pobrzeża:  Pobrzeże  – pas lądu rozciągający się wzdłuż brzegu morskiego, rzadziej  dużego jeziora czy rzeki, stanowiący krainę geograficzną o indywidualnych  cechach, na którą oddziałuje (m.in. klim...

SUDETY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2632

SUDETY GEOLOGIA Slajdy: Mapa geologiczna Polski - Widać skomplikowaną budowę geologiczną. Uproszczona mapa geologiczna Sudetów - (można powiedzieć o skałach i o uskokach (wzdłuż których nastąpiło wydźwignięcie terenu (góry zrębowe)). Mapka z jednostkami: Legenda - kolor czerwony - masywy granit...

Sudety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

SUDETY    Widok z Sokolika – Rudawy Janowickie  PRZEDGÓRZE SUDECKIE  Podział regionalny Sudetów   i Przedgórza Sudeckiego  MEGAREGION     Średniogórze Europejskie    PROWINCJA    Masyw Czeski     PODPROWINCJA    Sudety i Przedgórze S...

Klimat i zjawiska meteorologiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2317

Klimat i zjawiska meteorologiczne Klimat umiarkowany, przejściowy pomiędzy klimatem oceanicznym i kontynentalnym Klimat górski (Sudety, Karpaty) Klimat morski (wybrzeże) Mikroklimat (miejski- miejska wyspa ciepła, uzdrowisk, zbiorniki sztuczne) Uwarunkowania klimatu Polski- cyrkulacja atmosfer...

Krajobrazy Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2597

Krajobrazy Polski Krajobrazy nizinne Pobrzeża Południowobałtyckie Pobrzeża Wschodniobałtyckie Pojezierza Południowobałtyckie Pojezierza Wschodniobałtyckie Wysoczyzny Podlasko- Białoruskie Polesie Niziny Sasko- Łużyckie Niziny Środkowopolskie Krajobrazy wyżynne Wyżyna Śląsko- Krakowska Wy...

Naj plus Liczby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

Powierzchnia Polski 322 577 km 2 Powierzchnia lądowa 311 904 km km 2 Powierzchnia wód morskich 1 991 km 2 Powierzchnia terytorium morskiego 8682 km 2 Współrzędne geograficzne dla Polski N- Przylądek Rozewie 54 o 50' S- Szczyt Opołonek 49 o 00' W- Odra koło Cedyni 14 o 08' E- Bug koło Kostrzyn...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2737

Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski wg. Kondrackiego 2009 Niż Środkowoeuropejski - prowincja Pobrzeża Południowobałtyckie - podprowincja 3 Pobrzeże Szczecińskie - makroregion Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie Pojezierza Południowobałtyckie - podprowincja 11 Pojezierze Zachodniopo...

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2037

Rozwój rzeźby w czwartorzędzie Czwartorzęd początek 1,87 mln lat od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny, od 10250 tys. lat - Holoc...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2261

Struktury tektoniczne Polski Prekambryjska Platforma Wschodnioeuropejska Fundament krystaliczny zbudowany ze skał krystalicznych archaiku i proterozoiku (2 288 - 1 143 mln lat)- bazalty, gabra, sjenity, gnejsy, granity ,łupki krysta...