Góry świętokrzyskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Góry świętokrzyskie - strona 1 Góry świętokrzyskie - strona 2 Góry świętokrzyskie - strona 3

Fragment notatki:


GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE GEOLOGIA Mapa geologiczna Polski, Dokładniejsza mapa terenu (tylko z okresami geologicznymi) Komentarz do obu map: Góry Świętokrzyskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej. Na niewielkiej powierzchni obecne są tutaj skały i skamieniałości wszystkich okresów dziejów Ziemi,. Można tu obserwować zjawiska tektoniczne w postaci zdeformowanych plastycznie skał różnego wieku.
Najstarszymi skałami w Górach Świętokrzyskich są skały kambryjskie osadzone w morzu około 540 milionów lat temu. Są one dostępne do obserwacji w wielu miejscach w regionie świętokrzyskim, w Paśmie Dymińskim, Widełkach, Łysogórach. Slajd z rycinami U schyłku okresu kambryjskiego na obszarze Gór Świętokrzyskich miały miejsce ruchy górotwórcze nazwane sandomierskimi. Efekt ruchów sandomierskich można obejrzeć w wąwozie Chojnów Dół na południe od Łagowa. Widać tu intensywnie sfałdowane skały kambru, na których z dużą niezgodnością kątową leżą osady ordowiku. Rycina nr 2 Na począteku dewonu powstają grube serie zlepieńców - tzw. zlepieńców miedzianogórskich - odsłaniających się na Górze Kaplicznej w Miedzianej Górze na północny zachód od Kielc. Niezgodność pomiędzy sfałdowanymi szarogłazami syluru i przykrywającymi je zlepieńcami dewonu dolnego można obserwować w Kielcach koło elektrociepłowni na Gruchawce. Slajd ze zdjęciem Kadzielni W wyższej części dewonu na obszar Gór Świętokrzyskich ponownie wkracza morze. Ponieważ region świętokrzyski znajdował się wtedy w strefie równikowej, w morzu dewońskim rozwijały się rafy koralowe. Pozostałością skał z tego okresu są m.in. wzgórza Kadzielni, Wietrzni i Karczówki w Kielcach. Slajd - zdjecie z podpisem Slajd z tropami Z okresu lądowego dolnego triasu pochodzą liczne skamieniałości tropów gadów, przodków późniejszych dinozaurów. Tropy dinozaurów znaleziono w morskich wapieniach górnojurajskich okolic Bałtowa.
W erze mezozoicznej Góry Świętokrzyskie podlegały głównie ruchom blokowym. Odmłodzone zostały stare i powstały nowe uskoki i strefy uskokowe. U schyłku kredy i na początku trzeciorzędu miały miejsce ruchy górotwórcze alpejskie.
Slajd z Jaskinią Raj .
W kompleksach wapieni rozwijają się zjawiska krasowe, które doprowadziły do powstania jaskiń z bogatą szatą naciekową - jaskinie Raj, Chelosiowa. Slajd z Gołoborzami W czwartorzędzie, podczas zlodowaceń południowopolskich, lądolód skandynawski przekroczył Góry Świętokrzyskie i dotarł aż do północnych zboczy Karpat. Najwyższe kulminacje Gór Świętokrzyskich wystawały jednak ponad czaszę lodową jako nunataki.


(…)

… pozbawione gleb, a na innych rozwinęły się jedynie pierwotne gleby górskie
Slajd z profilami
Na rycinach widzimy profil gleby bielicowej i rędziny (dalej opis ze zdjęć)
Bielica
*kwaśna próchnica
*poziom wymywania
* poziom wymywania tlenków żelaza
*poziom nagromadzenia innych tlenków
*skała macierzysta (piaski i żwiry)
Rędzina
* Próchnica
*Przejście do skały macierzystej
*skała macierzysta (wapien, margiel…
… dział wodnym dopływów Wisły. Największy obszar zajmują zlewnie: Kamiennej na północy należąca do środkowomałopolskiego regionu hydrologicznego, lewobrzeżny. Nidy na południu - Rzeka ta powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w miejscowości Brzegi k. Chęcin. Część obszaru Gór odwadniana jest ponadto przez
Opatówkę - Płynie z Gór Świętokrzyskich przez Wyżynę Sandomierską na Nizinę Nadwiślański…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz