SUDETY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SUDETY - strona 1 SUDETY - strona 2 SUDETY - strona 3

Fragment notatki:


SUDETY GEOLOGIA Slajdy: Mapa geologiczna Polski - Widać skomplikowaną budowę geologiczną.
Uproszczona mapa geologiczna Sudetów - (można powiedzieć o skałach i o uskokach (wzdłuż których nastąpiło wydźwignięcie terenu (góry zrębowe)).
Mapka z jednostkami: Legenda - kolor czerwony - masywy granitowe, fioletowy(brunatny? To takie nijaki) - Skały metamorficzne, Różowy - gnejsy, zielony - serpentynity, gabra
Dalej: Mapa z jednostkami geologicznymi.
Info: W geologii i ukształtowaniu terenu trzeba podkreślić, że:
- ukształtowanie powierzchni Sudetów odpowiada budowie geologicznej (rzeźba strukturalna)
- Kotliny są tam, gdzie znajdują się niecki
- Wzdłuż skrzydeł uskoków następuje wyniesienie/obniżenie terenu Slajd z informacją o rzeźbie terenu: Uwarunkowana zróżnicowaną budową i długą przeszłością geologiczną oraz zmiennymi warunkami klimatycznymi w czasie geologicznym. Występują różne typy krajobrazów i form terenu (rozległe masywy górskie - wydłużone albo o kształcie rozrogu, góry płytowe, kopulaste wzniesienia, stożki, strome ściany skalne, urwiska,   skałki, rozległe kotliny śródgórskie). Większość pasm sudeckich ma rozciągłość północny zachód - południowy wschód. Doliny rzeczne o zmiennym przebiegu , miejscami szerokie, o płaskim dnie, w innych miejscach wąskie, o stromych zboczach, przełomowe. Przedgórze Sudeckie   oddzielone od Sudetów i   Pogórza Zachodniosudeckiego   wyraźną krawędzią sudecką -   sudecki uskok brzeżny . Jest to teren łagodnie pofalowany, z różnej wysokości pagórkami, zajęty pod uprawy rolne i z rzadka porośnięty drzewami i krzewami. Historia Geologiczna Sudetów Tylko od osoby przedstawiającej zalezy ile z tych informacji zostanie przedstawionych Podczas orogenezy kaledońskiej powstały na tym terenie olbrzymie góry, a skały pierwotne z poprzedniej ery uległy procesom przeobrażeniowym (np. granity prekambryjskie przeobraziły się w gnejsy, powstały dalsze partie łupków metamorficznych - krystalicznych). Podczas hercyńskich ruchów górotwórczych doszło do podzielnia masywu kaledońskiego i wyniesienia, oraz ukształtowania Sudetów Wschodnich. Powstały wtedy też główne zręby brzeżne dzisiejszych Sudetów. Tak więc można już powiedzieć, że najstarsze z Sudetów są Góry Sowie (cześć Sudetów Środkowych) potem Sudety Wschodnie, a najmłodsze są Sudety Zachodnie i niektóre takie pasma jak Góry Stołowe. Podczas orogenezy hercyńskiej doszło do procesu wulkanicznego - intruzji magmowej między skały osadowe. Tak powstał miedzy innymi największy w Sudetach granitowy blok Karkonosko - Izerski . Podczas fałdowania alpejskiego doszło do ostatecznego ustalenia zrębów górskich - zewnętrznych i śródsudeckich, oraz do wyniesienia całych Sudetów ponad Nizinę Śląską.

(…)

…, Północnego i Czarnego. Wody z północnych stoków Sudetów spływają do Bałtyku, z południowych stoków Sudetów Zachodnich i Środkowych do Morza Północnego, a z południowych stoków Sudetów Wschodnich przez Morawę do Dunaju i dalej do Morza Czarnego.
Wody licznych wypływających stąd rzek zasilają trzy różne morza. Składają się one na dopływy trzech głównych rzek - Odry (Morze Bałtyckie), Łaby (Morze Północne
… z profilami glebowymi Widzimy profil gleby Brunatnej i Inicjalnej (dalej opis ze zdjęć)
Brunatna
*próchnica
*poziom brunatnienia
*skała macierzysta (piasek, żwir, glina)
Inicjaalna
*A-poziom próchniczy i/lub C-poziom skały macierzystej * D-poziom podłoża mineralnego, lub R-poziom podłoża skalnego
Co to jest gleba inicjalna
(definicja gleby inicjalnej) gleby początkowego stadium rozwoju (inaczej nazywane glebami inicjalnymi) - są to gleby, które są klasyfikowane na pograniczu gleby i skały oraz które zostały słabo przeobrażone podczas procesu glebotwórczego. W zależności od tego, na jakim podłożu zostały wykształcone możemy wyróżnić litosole i regosole. Najczęściej można je spotkać w górach lub na pokrywach sandrowych. (rys. A-poziom próchniczy, C-poziom skały macierzystej, D-poziom podłoża mineralnego…
…), oraz Dunaju (Morze Czarne). Do ważniejszych sudeckich rzek zaliczamy ponadto Izerę, Upę, Metuję, Orlicę, Morawę, Nysę Łużycką, Bystrzycę, Nysę Kłodzką, Kwisę, Bóbr, Kaczawę, Oławę, oraz Opavę.
Ewenementem i ciekawostką przyrodniczą jest to, że z jednego szczytu w Masywie Śnieżnika - z Trójmorskiego Wierchu wypływają strumienie, których wody wpadają właśnie do tych trzech różnych rzek i trzech różnych mórz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz