SUDETY WSCHODNIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SUDETY WSCHODNIE - strona 1 SUDETY WSCHODNIE - strona 2 SUDETY WSCHODNIE - strona 3

Fragment notatki:

Plewniak. Notatka składa się z 7 stron.
SUDETY WSCHODNIE:  
Najmniejszy z makroregionów w Sudetach (w granicach Polski). Niemal całe Sudety Wschodnie leżą w Czechach - ciągną się aż do Bramy Morawskiej (Masyw Pradziada, Góry Jeseniki, Góry Oderskie). Sudety Wschodnie w ramach Czech oraz leżące na południe od Opola Góry Opawskie nalezą do gór zrębowych. Natomiast Sudety Wschodnie w granicach Polski to góry zrębowe.   W Sudetach Wschodnich (w granicach Polski) wyróżniamy 3 mezoregiony: Grupa Śnieżnika
Góry Bialskie
Góry Złote
 
Z punktu widzenia geologii dość liczne spory co do przeszłości geologicznej!
 
TEGO NIE BĘDZIE NA EGZAMINIE
Niektóre fragmenty Masywu Śnieżnika należą do prekambru, ale nie zachowały się z tego okresu żadne ślady - uległy zniszczeniu.
Wg Dona Śnieżnik tworzy jednostkę metamorficzną, której ewolucję geologiczną odtworzono do około 570 mln lat wstecz (co było wcześniej nie wiadomo).
570 mln lat temu na obszarze Masywu Śnieżnika istniało morze, którego sedymentację określono od środkowego proterozoiku - seria szarogłazów, mułowców i osadów ilastych. Takie osady są widoczne w okolicach Bolesławowa, Młynowca oraz Starej i Nowej Morawy. Spąg tej serii (dno) jest nieznany, gdyż został objęty procesami migmatyzacji, a miąższość, która została przekrystalizowana w paragnejsy liczy ok. 2000m. jest to tzw. seria Młynowca. Serię tę zalicza się do skał archaicznych. W okolicach Stronia Śląskiego występuje formacja: pstra seria strońska (po czeskiej stronie odpowiadają jej skały serii hranicznej). Występuje na 50% powierzchni metamorfiku Śnieżnika. Prawdopodobnie osady osadzały się w strefie głębinowej zbiornika morskiego, do której podwodne wulkany dostarczały m.in . tufów, bazaltów (kilka tysięcy metrów). Spąg tej serii jest nieznany. W późnym kambrze sedymentację serii strońskiej przerwały fałdowania starokaledońskie. Doprowadziły one do przeobrażenia skał pierwotnych w łupki, kwarcyty, zieleńce. Fałdowania starokaledońskie zakończyły się intruzją magmy granitowej, która przecięła różne poziomy litologiczne serii strońskiej (ok. 490 mln lat temu - ordowik).
Po fałdowaniach starokaledońskich nastąpił okres spokoju tektonicznego, trwający do środkowego dewonu.
Po środkowym dewonie nastąpiły silne ruchy fałdowe, w wyniku których intruzja granitowa uległa metamorfizmowi i została wykształcona w postaci oczkowych ortognejsów śnieżnickich, które ostro i wyraźnie graniczą z serią stońską i Młynowca. Wiek protolitu tej serii - przełom kambru i ordowiku.
Granity śnieżnickie w czasie fałdowań po środkowym dewonie zostały przeobrażone w szarozielone drobnoziarniste gnejsy gierałtowskie. Gnejsy te liczą sobie 464 mln lat. Wśród tych gnejsów występują porwaki kry składające się z ekloglitów, liczących sobie 353 - 330 mln lat. (zagadka!)


(…)

… (podsumowanie):
Śnieżnika i Góry Bialskie - rozłóg zbudowany ze skał metamorficznych, który od strony zachodniej graniczy z Rowem Górnej Nysy (skały osadowe: piaskowce i margle - pasterskie skały). Góry Złote - ciągną się od Przełęczy Kłodzkiej po źródła Białej Lądeckiej. Grzbiet o wyrównanej linii grzbietowej. Zbudowane ze skał metamorficznych.  OBSZAR PRZEDSUDECKI
 
Nizina Śląsko - Łużycka i Śląska…
… i okolice).  
Osady młodsze:
W czasie orogenezy hercyńskiej, na przełomie dewonu i karbonu (faza bretońska), na obszarze tym nastąpiła regresja morska. W dolnym karbonie, od SE, nastąpiła transgresja, która osadziła, głównie po stronie czeskiej, miąższy kompleks skał osadowych wieku karbońskiego. W Masywie Śnieżnika osadów karbońskich nie ma, gdyż w karbonie była tu wyspa. Jedyne osady karbońskiego kulmu…
… się na Masyw Pradziada. Linia nasunięcia tworzy bardzo ważna granicę tektoniczna w Sudetach - nasunięcie ramzowskie. Granica ta dzieli Sudety na dwa obszary tektoniczne: zachodni - Sudety hercyńskie, które w czasie orogenezy alpejskiej przekształciły się w góry zrębowe i wschodni - Sudety mają charakter gór fałdowych. W tym czasie powstała strefa śląsko - morawska. Powstały osady karbońskie z węglem kamiennym. W czasie ruchów tektonicznych w obrębie Masywu Śnieżnika powstały dwie intruzje: okolice Złotego Stoku (tonality i granodioryty) i w obrębie Gór Bialskich (tonality). Orogeneza hercyńska skończyła tworzenie geologii tego obszaru. W czasie orogenezy alpejskiej następowało jedynie modelowanie rzeźby. W czasie orogenezy alpejskiej w Masywie Śnieżnika miały miejsce ruchy wypiętrzające oraz okresy spokoju…
… są glebą erodowaną w wyższych partiach gór.
 
Holocen:
Proces powstawania form erozyjnych w holocenie zostało spotęgowane przez wyrąb Puszczy sudeckiej, co pozwoliło na odtworzenie rzeźby erozyjnej Masywu Śnieżnika
W obrębie Gór Złotych występują terasy (abrazyjno - krioplanacyjne). Wg Walczaka ich powstanie związane jest z procesami abrazyjnymi na obrzeżu zbiornika trzeciorzędowego i wypiętrzaniem Masywu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz