Paleozoik - okresy geologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paleozoik - okresy geologiczne - strona 1 Paleozoik - okresy geologiczne - strona 2

Fragment notatki:

Okresy geologiczne: Paleozoik (Kambr do Perm) Eokambr / Prekambr - 800 - 550 mln lat temu wczesny kambr
brak informacji o istnieniu Karpat oraz o tym co na ich miejscu mogło być, na Polesiu wulkany.
Obszar szelfowy (terygeniczny)
W tym czasie było wypiętrzenie (kra krystaliczna)Gór Sowich
Kambr - 550 - 480 mln lat temu - I ruchy górotwórcze tzw. faza sartyńska (sandomierska) między Masywem Czeskim a Pl. Wschodnioeur.(15º szer. N)
Paleomagnetyzm - radiopelengacja, minerały ferromagnetyczne, dostają się rzekami do zbiorników morskich, mają wygląd igły, orientują się na pn do bieguna PN Ziemi.
Wapienie w rejonie Wojcieszowa.
klimat cieplejszy - sedymentacja węglanów - Węglany Wojcieszowskie, początek orogenez - górotwórczości
W okolicach Sudet były wtedy wulkany podmorskie - początek orogenezy kaledońskiej
Rejon Świętokrzyski - osady kambryjskie na 2km subdukcja.
Bardzo silna subdydencja - tworzenie rowu subdykcyjnego.
Bazalty zieleńcowe - siarczki żelaza i siarczki miedzi.
- ląd
- strefa akumulacji
- osady lądowe słonawe
- baseny sedymentacyjne
- strefy szelfowe
- szelfy sedymentacyjno - wapienne
- szelfy wód głębokich - subdukcyjne
- formacje węglanowe
- sedymentacje chemiczne, gips, sól, anhydryt
Ordowik - 480-430 mln lat temu - główna faza orogenezy kaledońskiej, strefa geosynklinalna - faza katońska (łysogórska) - I fałdowanie tych utworów złożone w rowie subdukcyjnym Masywu Czeskiego, Sudetów, G. Kaledońskich - nie widoczne w rzeźbie.
Łupki graptolitowe zastąpione na koniec ordowiku osadami płytkowodnymi marglistymi.
Sylur - 430 - 400 mln lat temu - szarogłazy, łupki, w rejonie ugięcia płyty powstał wulkanizm pomorski, następuje wypiętrzenie Wyżyny Kieleckiej - strefa kielecka - pd - zach część Gór Świętokrzyskich - antyklinorium Dolnego Sanu.
Sudety są intensywnie fałdowane aż po rejon Zielonej Góry i Wschowę - Góry Kaczawskie, Izerskie, Blok Śnieżnika, któremu towarzyszy wulkanizm, bazalty zieleńcowe - serpenitynitowe. Zostały okresowo zalane przez gorące wody silnie zmineralizowa - powstają później rudy, wykrystalizowane rudy niklu, żelaza, miedzi, magnezu. Dziś jest niewidoczna schowana pod Karpatami,
w strefach przybrzeżnych ocean - pierwsze ślady roślin lądowych z syluru.
Koniec syluru - lad olbredowy. Kierunek kaledoński to: G. Świętokrzyskie, Szkocja, J. Lochnes, pd. brzegi Grenlandii.
Panował bardzo ciepły klimat' faza krakowska orogenezy kaledońskiej (w europie to faza arteńska).
Wraz z sylurem kończy się orogeneza kaledońska.


(…)

… szelfów przyklejona do Sudetów. W czasie dewonu platforma wscheur. Przesuwała się szybko - zwrotnik Koziorożca . Osady te pochodzą z ciepłych mórz oceanu - dewońskie wapienie, węglany, następne strefy subdukcyjne w pobliżu gór - Sudetów. Margle, dolomity (odchyłki w kierunku węglanu, magnezu, wapnia) - więcej węglanu CaCo3 50/50% węglany.
Pojawienie się raf koralowych w przybrzeżnych strefach.
Aktywuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz