Intruzja granitowa - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Intruzja granitowa - wykład - strona 1 Intruzja granitowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Intruzja granitowa (batolit) - tam powstały Tatry 800 km - została przetransportowana o 1500 km na pd. - pod nimi są skały młodsze ( dzisiejsze Tatry wysokie).
Zdefiniowane 3 elementy - fazy - G. Świętokrzyskich: Antyklinorium klimontowskie, - wybrzuszenie (antyklinorium)
Synkinorium kielecko - łagowskie,
Fałd łysogórski.
Podczas stygnięcia skał - kurczą się wytrącając ładunek mineralny: rudy żelaza i miedzi wykrystalizowane.
od koniec karbonu pierwsze ślady nowej geosynkliny na pd. od obszaru dzisiejszych Karpat.
Na obszarze Polski ocean po raz ostatni był w KARBONIE.
Polska już w dzisiejszych kształtach i rozmiarach.
Perm - 290 - 230 mln lat temu - górny paleozoik. Najbardziej suchy okres w dziejach Polski.
Wyróżnia się 2 okresy: Czerwony spągowiec - dolny okres permu, Ceksztyn - górny okres permu. a. Klimat sawannowy i półpustynny, średnia temperatura roczna powyżej 16ºC, opady do 1000 mm, roślinność powoduje interakcje z zwietrzeliną i powstaje Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 - wymywana jest krzemionka, powstają tlenki glinu, iluwialna gleba laterytowa, boksyt, glinka porcelanowa. Polska przesunęła się na pn. od równika od 12º do 16º N - sawanna. Czerwony spągowiec - ostania twórczość waryscyńska - wulkanizm pod Szczecinem - 500-600m popiołów wulkanicznych - tufów. b. Ceksztyn - skrajnie suchy i stepowy klimat, po orogenezie kaledońskiej rozerwały się Ameryka z Europą, Kaledonidy, G. Skandynawskie, Grenlandia, dobudowały się Apallachy w Ameryce, Sudety Waryscyjskie w Polsce. Przed permem najbliższe źródło wilgoci znajdowało się 1600 km od Polski - Atlantyk, a teraz ta odległość powiększyła się do 5500 km Ameryka (Kalifornia, Pacyfik), 6500 km - nie ma opadów, najwyższa bruzda, 4 wylewy - transgresja morza. Morza te wdzierały się na tereny Polski, były to morza płytkie, szybko parowały, dowodem tego są duże pokłady soli kamiennej - Niż Polski, 4 krotne utwory hemogeniczne, pokłady soli potasowej, nie obejmowały Sudetów i Sudetów, Świętokrzyskich, jeden cykl krystalizacji soli kamiennej to CYKLOTEN.
Krajobraz pustynny w brzeżnej części Sudetów - krajobraz ostry, erozja Sudetów w czasie ceksztynu - rzeźba alpejska, rozcinane w sylurze pokłady rud miedzi wynoszone rzekami na przedpola, w okresowych morzach - iły zamieniały się na łupki - miedź legnicka, dublińska, głogowska.
Kopalnie miedzi - kopalina z wnętrza Sudetów:
Ogromne kopaliny soli kamiennej w strefie niżowej,
Złoża łupków miedzionośnych na przedpolu Sudetów (obniżenie śródgórskie, przedsudeckie Sudetów),
G. Świętokrzyskie - kamienisko żwirowe z lepiszczem krzemieniowym - zlepieńce - marmur zygmuntowski.


(…)

…, Pieniny, na pd. od Polski, rów sedymentacyjny - utwory fliszowe(osady geosynklinalne) - szarogłazy, piaski 9piaskowce) na pd. od Pienin.
Karpaty zewnętrzne są młodsze, zaczyna się kształtowanie wału kujawsko - pomorskiego na pn - zach od G. Świętokrzyskich, antyklinalne wybrzuszenie. Wał kujawsko - pomorski nigdy nie wyszedł na powierzchnię ziemi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz