Paleozoik, mezozoik, kenozoik, czwartorzęd - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paleozoik, mezozoik, kenozoik, czwartorzęd - omówienie - strona 1 Paleozoik, mezozoik, kenozoik, czwartorzęd - omówienie - strona 2 Paleozoik, mezozoik, kenozoik, czwartorzęd - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Położenie Polski na mapie gleb Europy
Gleby brunatno-ziemne- strefowe /
Brunatne /
Płowe /
Gleby bielico-ziemne / 75% pow. kraju
Rdzawe /
Bielicowe /
Bielice /
W obrębie Polski płd. -zach. wzrasta udział gleb strefowych, płn.- wsch. - bielice
Skrawek płd.- wsch. - czarnoziemy (gleby stepowe)
Świat zwierzęcy Polski
Fauna rodzinna 40%
Reszta to gatunki, które przybyły w skutek zmiennego klimatu
Strefy morfo klimatyczne
Wg Büdela Polska należy do poza zwrotnikowej strefy zwolnionego kształtowania dolin z wyraźnymi pozostałościami klimatu zmiennego
Wg Tricarta Polska leży w obrębie strefy leśnej umiarkowanej o przewadze chemicznych procesów wietrzenia nad wietrzeniem mechanicznym
Wg Tricarta i Cailleux Polska należy do strefy o średnich szerokościach geograficznych z dziedziną morską o łagodnej zimie i w obrębie, której są formy polodowcowe
Przemiany środowiska geologicznego Polski w przeszłości
PALEOZOIK
Eokambr
Klimat zimny i wilgotny
Dochodzi do powolnych transgresji morskich
Silne procesy denudacyjne
Kambr
Klimat zimne z tendencją do ocieplania
Wzniesienie Mazursko- Suwalskie i Podlaskie, Karpaty i Sudety- ląd
Dominuje faza górotwórcza- kaledońska
Wulkanizm podwodny- występują osady terygeniczne płytkiego morza
Ordowik
Transgresja morska z północy i płd.- zach.
Ląd bez zmian
Tworzy się geosynklina(obniżenie) środkowej części Polski
Powstają łupki graptolitowe
Sylur
Silne ruchy górotwórcze
Intensywne wydźwignięcia, wycofanie się morza
Pozostały osady płytkiego morza- grubo-plastyczne
Procesy wulkaniczne- wylewy law bazaltowych
Wypiętrzenie- Góry Świętokrzyskie, obszar północny i południowy
Początek biosfery kontynentalnej
Dewon
Znaczne ocieplenie klimatu
Osady o czerwonej, rdzawej barwie- czerwony piaskowiec
Powstają pierwsze rafy koralowe
W lagunach tworzą się osady chemiczne
Dominuje wietrzenie chemiczne
Dewon środkowy- ponowna transgresja morska
Wypiętrzone - część mazursko-suwalska, masyw małopolski, prakarpaty i częściowo prasudety
Geosynklina dzieli się na dwie odnogi:
Świętokrzyska
Morawsko- wschodnio..
Karbon
Klimat gorący, wilgotny- zwrotnikowy
Ciepłolubna fauna- koralowce
Tworzą się pokłady węgla
Dominują zjawiska orogeniczne


(…)

… zachodniej i środkowej Europy powoduje zasypanie zagłębi wcześniej powstałych
Intensywne procesy wulkaniczne- karbońskie osady wylewne, w rejonie gór Śląska- intruzje granitowe
Perm- regresja morska
Okres lądotwórczy- tworzą się kontynenty
Kontynentem jest cała Europa- klimat podzwrotnikowy
Intensywne okresy parowania
Sedymentacja chemiczna- złoża anhydrytu, soli i gipsu
MEZOZOIK
Trias
Poszerza się obszar lądowy
Suchy klimat kontynentalny
Występowanie gipsów i anhydrytów
Cały obszar Polski był lądem, oprócz Tatr
Jura
Klimat bardziej wilgotny
Wilgotność klimatu- osady eoliczne ( szare)
Klimat ulega ciągłemu ociepleniu
W jurze dochodzi do oziębienia klimatu
Jura górna- obszar Karpat pokrywa ponownie dużej głębokości morze
Kreda
Powolne ochłodzenie
Klimat ciepły i wilgotny- dzisiejszy klimat…
… śródziemnomorski
Pojawiają się skały fliszowe o znacznych mięższościach- charakterystyczne dla Karpat
Tallasoklatyczny okres
KENOZOIK
Paleogen
Znaczne ochłodzenie
Roślinność wiecznie zielona
Dominuje wietrzenie chemiczne i na wynurzonych obszarach krasowienie skał
Cały obszar jest lądem
Neogen
Niewielka transgresja morska
Piaski glaukonitowe, fosforyty
Ponowne wycofanie się morza z obszaru Polski
Intensywne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz