Wykład z geologii o powstawaniu łańcuchów górskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z geologii o powstawaniu łańcuchów górskich - strona 1

Fragment notatki:

Tematem poruszonym w tejże notatce było powstawanie gór. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: mechanizm powstawania łańcuchów górskich, typy gór występujących w obrębie pasm orogenicznych. W notatce zostały również zdefiniowane następujące pojęcia: geosyklina, góry fałdowe, góry załomowe, góry zrębowe, orogen

Mechanizm powstawania łańcuchów górskich.
Nie jest jeszcze do końca wyjaśniony mechanizm powstawania gór, a w ogóle trudno go wyjaśnić.
Powstała teoria geosynklin - basenów sedymentacyjnych, bardzo długich i bardzo wąskich. Baseny te miały się cechować istnieniem silnej subsydencji- obiżania się, pogrążania dna basenu. Dno basenu obniżało sie pod wpływem nacisku osadów, które wciąż się na siebie nakładały. Osady te ulegały deformacji. Geosynklina zamykała się i osady zostały wypiętrzone. Jest to teoria nieaktualna.
Obecnie mechanizmy powstania gór próbuje się pogodzić z teorią płyt litosferycznych. Góry powstają wtedy, gdy w strefie subdukcji spotykają się dwa bloki skorupy kontynentalnej. Następuje zgniecenie i wypiętrzenie osadów, które zbierały się w morzu. Powstanie Himalajów tłumaczy się zderzeniem kry indyjskiej w euroazjatycką jakieś 40-50 mln lat temu. Osady połączyły się- nastąpiło ich nasunięcie. Zderzeniu towarzyszyła olbrzymia energia. Kra indyjska pękła. {} Nastąpiło spiętrzenie osadów. Powstały Himalaje, których szczyty sbudowane są z paleozoicznych osadów kry indyjskiej.
Typy gór występujących w obrębie pasm orogenicznych.
Góry wulkaniczne- kształt stożkowaty, ich powstanie ma związek z gromadzeniem się produktów erupcji wulkanicznej.
Góry fałdowe- do powstania tego rodzaju gór prowadzą fałdowe deformacje tektoniczne skał (np. Karpaty).
Góry kopułowe- w wyniku wciskania się lawy pomiędzy leżące wyżej warstwy skalne, powstaje wybrzuszenie.
Góry załomowe- przyczyną powstania gór załomowych jest zapadnięcie się centralnego bloku skorupy ziemskiej i wypchnięcie do góry sąsiednich bloków. Góry tego typu charakteryzują zachodnie stany USA
Góry zrębowe- powstaje tu system uskoków- wielki zrąb tektoniczny wyniesiony w górę (Sudety)
Góry płaszczowinowe- w wyniku nasunięcia się warstw jedna na drugą.
Pojęcia:
Geosynklina - nieaktualna teoria powstawania gór, która mówiła, że orogeneza polegała na wypiętrzeniu się osadów morskich zalegających w basenie sedymentacyjnym.
Góry fałdowe - góry powstałe w wyniku fałdowych deformacji tektonicznych skał (np. Karpaty); są skutkiem zderzenia dwóch płyt kontynentalnych.
Góry załomowe - przyczyną powstania gór załomowych jest zapadnięcie się centralnego bloku skorupy ziemskiej i wypchnięcie do góry sąsiednich bloków. Góry tego typu charakteryzują zachodnie stany USA
Góry zrębowe - góry powstałe w skutek utworzenia systemu uskoków jako zrąb tektoniczny.
Orogen - górotwór, część skorupy ziemskiej, która została sfałdowana i wypiętrzona w wyniku działalności ruchów górotwórczych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz