Ruchy górotwórcze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruchy górotwórcze - wykład - strona 1 Ruchy górotwórcze - wykład - strona 2 Ruchy górotwórcze - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ruchy górotwórcze
Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstaniu gór. Istnieje wiele teorii i hipotez próbujących wyjaśnić powstanie gór. Obecnie najwięcej zwolenników ma teoria związana z występowaniem geosynklin oraz teoria tektoniki płyt litosfery.
W skorupie ziemskiej stwierdzono istnienie rozległych, podłużnych zagłębień występujących najczęściej w oceanach i określono je mianem geosynklin. Posiadają one w większości ruchliwe dno i wypełniają się osadami. W wyniku ruchów dna oceanicznego skały ulegają bocznym naciskom, które w konsekwencji doprowadzają do ich sfałdowań. Pogrubiona w tym miejscu litosfera, wskutek działania izostazji, ulega wypiętrzeniu tworząc łańcuchy górskie.
Powierzchnię Ziemi tworzą gigantyczne płyty litosfery, które przesuwają się po powierzchni bardziej płynnych warstw znajdujących się poniżej. Płyty te na przemian zderzają się i rozdzielają niosąc ze sobą oceany i kontynenty. Gdy zderzą się dwie takie płyty to zostaje uwolniona ogromna energia, która ujawnia się w powstaniu wulkanów, trzęsień ziemi i formowaniu łańcuchów górskich.
Teoria płyt litosfery oparta została o wcześniejszą hipotezę A. Wegenera z 1912 r., wyjaśniająca powstanie gór przesuwaniem się lądów. Według tej hipotezy, zwanej też hipotezą dryftu kontynentalnego, istniejący w przeszłości geologicznej jeden ląd rozerwany został na części w wyniku ruchu wirowego Ziemi i siły przyciągającej Księżyca. Przesuwające się w postaci kier części lądu powodowały wygniatanie i fałdowanie serii skalnych obszarów, na które się nasuwały. Według teorii płyt litosfery wszystkie pasma górskie powstały na brzegach przesuwających się płyt kontynentalnych. Obszary te, zwane strefami subdukcji, obejmują miejsca zanurzenia się ciężkiej skorupy oceanicznej pod lżejszą skorupę kontynentalną. Na krawędzi płyt skały wygniatały się albo pękały pod wpływem sił ściskających lub rozrywających będących rezultatem kolizji płyt.
Teoria płyt litosfery oraz istnienie geosynklin pozwalają na dwojakie wytłumaczenie mechanizmu powstawania gór. W pierwszym przypadku może to dotyczyć osadów złożonych na dnie basenu oceanicznego, które ulegają fałdowaniu i nasuwaniu na skutek ogromnego skurczenia się zajmowanej powierzchni. Skurczenie to może być spowodowane zbliżającymi się do siebie dwoma płytami kontynentalnymi, które powodują sfałdowanie osadów znajdujących się na dnie morza. Powstanie orogenu kolizyjnego
Ten typ sfałdowania wytwarza orogen zwany kolizyjnym i jest nim wielki system Alpidów(od Alp po Himalaje), wytworzony między blokami kontynentalnymi Eurazji, Afryki i Dekanu. Półwysep Dekan przesuwają się na północ zderzył się z Azją, a osady znajdujące się na dnie morza rozdzielające te dwie płyty zostały sfałdowane i przekształcone w olbrzymi łańcuch Himalajów. W podobny sposób powstały Alpy czy Karpaty, ale przy udziale płyty afrykańskiej i euroazjatyckiej.


(…)

… kambru do końca dewonu. Jej największe nasilenie przypadło na sylur. Zostały wówczas sfałdowane i wypiętrzone Góry Kaledońskie, Skandynawskie, Grampian, Sajany, północno-wschodnie Appalachy, Alpy Australijskie, część Gór Świętokrzyskich. 3.Orogeneza hercyńska(waryscyjska) - miała miejsce w karbonie i permie. Powstały wtedy pasma górskie Irlandii, Bretanii, Masyw Centralny, Reńskie Góry Łupkowe, Masy Czeski, część Wielkich Gór Wododziałowych, Ural, Ałtaj, południowo-zachodnie Appalachy, Sudety, Góry Świętokrzyskie. 4.Orogeneza alpejska - rozpoczęła się w triasie. Największe jej nasilenie przypadło na trzeciorzęd. Utworzyły się Alpy, Karpaty, Pireneje, Himalaje, Kordyliery, Andy.

…. W zależności od sposobu powstania, a także budowy tektonicznej, wyróżnia się trzy główne rodzaje gór : -fałdowe - np. Karpaty, Alpy, Pireneje, Andy, Kordyliery -zrębowe - np. Abisyńskie, Sudety, Smocze, masyw Tibesti -wulkaniczne - nie tworzące łańcuchów, np. Cotopaxi, Kilimandżaro, Wezuwiusz Pasmo młodych gór fałdowych w Alpach
Pasmo starych gór w Australii
Masyw wulkaniczny Kilimandżaro w Afryce
W Dziejach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz