Subdukcja

note /search

Strefa subdukcji

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2093

poziomoprzesuwcze. Subdukcja – w teorii tektoniki płyt, proces polegający na wciąganiu lub wpychaniu jednej płyty...

Pytania z zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

. 2-produkcja i dekompozycja materii organicznej 3- tektonika płyt - zwłaszcza strefy subdukcji 4...

Tektonika płyt-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

Granica zbieŜna jest granicą kolidującą. Powstaje tu tzw. strefa subdukcji – strefa, wzdłuŜ...

Tektonika płyty litosfery

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1715

. W atmosferze odbywa się ruch mas i nad nim ruszają się płyty litosfery. Odbywa się to w tzw. Strefie subdukcji...

Wykład - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

(dwie płyty zbiegają się - strefa subdukcji) uskoki transformacyjne (dwie płyty przesuwają się względem siebie...

Hipotezy mobilistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

kontynentalnej ustalono, że musi się to odbywać w rowach oceanicznych, tam gdzie są strefy subdukcji badano...