Hipoteza dryfu kontynentów, prądów konwekcyjnych i inne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hipoteza dryfu kontynentów, prądów konwekcyjnych i inne - wykład - strona 1 Hipoteza dryfu kontynentów, prądów konwekcyjnych i inne - wykład - strona 2 Hipoteza dryfu kontynentów, prądów konwekcyjnych i inne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Hipotezy mobilistyczne: Hipoteza dryfu kontynentów 1912r. - Wegener
Sinder Pellegrini (Włoch) - XVIII w.
wskazywał na możliwość wcześniejszego połączenia dwóch kontynentów (ciąg węgla kamiennego)
Frank B. Taylor (1910r.)- teoria równoległa do Wegenera; odrzucona; za twórcę teorii uznany Wegener
Rys. Teoria płyt litosfery wg Wegenera
Alfred Wegener (niemiecki meteorolog) Według niego przez większą część geologicznej historii naszej planety istniał na niej tylko jeden kontynent nazwany przez niego Pangea. Około 200 milionów lat temu podzieliła się ona na trzy części: północną zwaną Laurazją (składała się z dzisiejszej Europy, Azji i Ameryki Północnej), południową zwaną Gondwaną (Afryka, Ameryka Południowa i Indie) oraz część, na którą składały się Antarktyda i Australia. Ocean rozdzielający te kontynenty nazwano Tetydą. Potem na przestrzeni milionów lat nastąpił dalszy podział lądów. Od Gondwany oddzieliły się Indie, a potem Ameryka Południowa. Przez ostatnie 65 milionów lat układ kontynentów przybrał dzisiejszy kształt.
potwierdzenia teorii szukał nawet na Grenlandii
argumenty:
zgodność granic kontynentów (Wegener składał kontynenty na granicy szelfów; obecnie kontynenty składa się na granicy cokołów)
podobieństwo struktur po obu stronach Atlantyku
współwystępowanie form i osadów glacjalnych na terenach Gondwany (karbon, perm)
Afryka, Ameryka Pd., Płw. Indyjski, Australia - osady świadczą o bliskim położeniu tych terenów; istnienie ośrodka zlodowaceń; tylity; na podstawie pozostawionmych przez lądolód wygładów i zadziorów określono kierunek poruszania lądolodu - stwierdzono, że obszary te tworzyły jeden lad
ślady zlodowaceń permsko-karbońskich w Pd. Afryce i Brazylii (rozprzestrzenienie permsko-karbońskich osadów pustynnych)
współwystępowanie flory i fauny kopalnej a nawet niektórych gatunków współczesnych o starych liniach filogenetycznych (np. lemury)
pomiary geodezyjne - m.in. oddalania się Grenlandii od Europy
pytanie: co mogło wywołać ruch kontynentów?
tłumaczono to ruchem Ziemi; słabość hipotezy
Hipoteza prądów konwekcyjnych A. Holmes 1931
D. Griggs 1939
F. Vening 1948
rozwój - lata 30.
zakładano, że w obrębie płaszcza mają miejsce ruchy ogrzanej magmy; materia ochładza się i zaczyna przemieszczać pionowo; następuje ruch zstępujący powstały w wyniku różnic temp., która przekłada się na gęstość skał
Hipotezy stabilistyczne głoszą, że skorupa ziemska jest zakorzeniona w swym podłożu i podlega wyłącznie ruchom pionowym. Przemieszczania poziome są wtórne i zachodzą pod wpływem grawitacji, grają znikomą rolę


(…)


pobieranie rdzeni osadów oceanicznych
badanie miąższości
datowanie osadów (wiek dna oceanów - ok. 200mln lat)
najstarsze skały
Ocean Atlantycki u wybrzeży Ameryki Północnej i Afryki (170-180mln lat)
grzbiet oceaniczny (tworzy się współcześnie)
badania paleomagnetyczne i magnetyzm dna oceanu
zwrócono uwagę na dodatnie lub ujemne namagnesowanie skał (przebiegające poziomo lub liniowo względem dna oceanu…
… oceanicznych, tam gdzie są strefy subdukcji
badano:
kierunki naprężeń w strefach subdukcji; rozmieszczenie stref subdukcji
w obrębie rowów - trzęsienia ziemi; bardzo głęboko położone ogniska trzęsień
ogniska trzęsień ziemi wzdłuż powierzchni Benioffa
najgłębsze znane ogniska - Andy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz