Geografia fizyczna świata

note /search

Georóżnorodność, definicja geografii - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2177

KONCEPCJA GEO- I BIORÓŻNORODNOŚCI nowa propozycja fizycznego opisu świata mapy georóżnorodności (kontynentów, całej Kuli Ziemskiej) GEORÓŻNORODNOŚĆ oznacza rozpoznanie fizycznego obrazu powierzchni Ziemi oraz wskazanie obiektów o charakterze wyjątkowym, niepowtarzalnym do ochrony i zachowania Ki...

Pojęcie przestrzeni geografii fizycznej świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1855

Pojęcie przestrzeni geografii fizyczno świata Nauki geograficzne są naukami przestrzennymi, ma to znaczenie merytoryczne (elementom nadajemy charakter ujęcia dynamicznego) i aplikacyjne (określając przestrzeń nadajemy nauce charakter .....

Cokoły kontynentalne i baseny oceaniczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

Rzeźba Grzbiet Śródatlantycki , który dalej przechodzi w Grzbiet Nansena (Gakkela) wznosi się średnio 3000m ponad dna otaczających basenów oceanicznych jego osią biegnie czynna dolina ryftowa - szerokość 30-50km po obu stronach grzbietu występują rozległe

Hipoteza dryfu kontynentów, prądów konwekcyjnych i inne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

Hipotezy mobilistyczne: Hipoteza dryfu kontynentów 1912r. - Wegener Sinder Pellegrini (Włoch) - XVIII w. wskazywał na możliwość wcześniejszego połączenia dwóch kontynentów (ciąg węgla kamiennego) Frank B. Taylor (1910r.)- teoria równoległa do Wegenera; odrzucona; za twórcę teorii uznany Wegener ...

Litosfera - omówienie wykładu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

W 1968r. ogłoszono teorię neomobilizmu - Teoria wielkich płyt litosfery powrót do teorii ruchu bloków kontynentalnych litosfera podzielona na kilkanaście płyt w tym 7 wielkich o powierzchni wielu mln km 2 Euroazjatycka Amerykańska (Północna i ...

Stadia ewolucji oceanicznych - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Wykład 6 1.12.2005 Hipoteza pióropuszy płaszcza Uzupełnieniem teorii wielkich płyt litosfery jest hipoteza pióropuszy płaszcza. Teoria ta powstała w latach 70'. Związana jest z występowaniem plam gorąca. Pióropusze płaszcza to słupy, rozgrzanej materii, które tworzą się pomiędzy jądrem a płaszczem...

Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212

Afryka głównie tarcze i platformy; mało jednostek młodszych (dlatego, że cały czas była położona w centrum, a nie na granicach płyt litosfery) najwyższe wzniesienie kontynentu to góra wulkaniczna strefa wulkaniczna - na wschodzie Afryka - powierzchnia wyżynna charakterystyczne są kotliny otoczo...

Wulkany na kuli ziemskiej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1806

Rozmieszczenie wulkanów na kuli ziemskiej 1511 udokumentowanych wybuchów w ciagu 10 tys. lat stale czynne: Stromboli (Włochy), Kilauea ((Hawaje), Izalco (Salwador), Sangay (Ekwador), Erebus (Antarktyda) drzemiące - brak aktywności przez dłuższy czas (nie wybuchają nawet przez setki lat) Smithson...

Geografia fizyczna jako nauka empiryczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2632

Indie Zachodnie młode strefy sybdukcji Małe Antyle Martynika - Mt. Pelee (rozsadzenie stożka; chmura gorąca - pożary) Gwadelupa - Mt. Soufriere St. Vincent Monserrat chmury gorąca - powstają w wyniku wybuchu eksplozywnego, gdy ciśnienie w lawie jest zbliżone do ciśnienia powietrza; temperatur...

Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata Przedmiotem badań jest powierzchnia Ziemi traktowana jako system w skali globalnej. - (porównaj schemat) struktura wewnętrzna systemu (sfery): atmosfera hydrosfera litosfera biosfe...