Georóżnorodność, definicja geografii - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Georóżnorodność, definicja geografii - wykład - strona 1 Georóżnorodność, definicja geografii - wykład - strona 2 Georóżnorodność, definicja geografii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KONCEPCJA GEO- I BIORÓŻNORODNOŚCI nowa propozycja fizycznego opisu świata
mapy georóżnorodności (kontynentów, całej Kuli Ziemskiej)
GEORÓŻNORODNOŚĆ oznacza rozpoznanie fizycznego obrazu powierzchni Ziemi oraz wskazanie obiektów o charakterze wyjątkowym, niepowtarzalnym do ochrony i zachowania
Kierunek krajobrazowy rozwinął geogr. fiz. św. pod względem metodologicznym i metodycznym; w zakresie teoretycznym (koncepcja krajobrazu) i praktycznym (podawanie wartości progowych w ujęciu globalnym)
kierunek ekologiczny rozwinął się w okresie przedwojennym
„Ziemię należy traktować jako siedzibę człowieka”
zwrócił uwagę, ze fizyczny opis świata musi być sporządzany z punktu widzenia obecności i potrzeb człowieka
podejście ekologiczne jest wymogiem metodologicznym
geoekologia - kierunek utworzony jako rekompensata utraty kierunku ekologicznego (przejęcie przez biologów)
kierunek antropogeograficzny głównie związany z geografią społeczno-ekonomiczną
dla geogr. fiz. św. - zwrócenie uwagi na uwzględnienie w opisach fizyczno-geograficznych człowieka, skutków działalności w środowisku oraz opisywanie związków i zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, mający charakter sprzężeń zwrotnych
zmiany antropogeniczne ujmowane globalnie - np. problem gazów szklarniowych
kierunek regionalny przede wszystkim wypracowanie dla geogr. fiz. św. koncepcji regionu fizyczno-geograficznego
Geografia fizyczna świata - samodzielna dziedzina naukowa; część geografii fizycznej
Prawidłowości:
rozmieszczenie jednostek morfologicznych
góry zawsze na obrzeżu kier kontynentalnych
Andy, Kordyliery - geosynklina alpejska
Góry Wododziałowe - geosynklina hercyńska
Ural - geosynklina hercyńska
platformy, blok i tworzące tarcze i płyty - środkowe części
przyczyny asymetrii dorzeczy
ukształtowanie powierzchni (Dunaj)
cyrkulacja międzyzwrotnikowa (Amazonka)
Wykład 3 10.11.2005
W pytaniach np. o pustynie - podać:
rozmieszczenie przestrzenne
prawidłowości w rozmieszczeniu ( w sensie globalnym)
podobieństwa i różnice; typy
Powtórzyć: ogólna cyrkulacja atmosferyczna
Geogr. fiz. św. - przedmiot badań:
powierzchnia Ziemi
formułowanie prawidłowości w skali globalnej
Współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych a geografia fizyczna świata

(…)

…: ogólna cyrkulacja atmosferyczna
Geogr. fiz. św. - przedmiot badań:
powierzchnia Ziemi
formułowanie prawidłowości w skali globalnej
Współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych a geografia fizyczna świata
gwałtowny rozwój założeń metodologicznych i metodycznych nauk empirycznych (geogr. fiz. św. musi się do tego dostosować)
Nauki geograficzne winne:
w swoim postanowieniu badawczym uwzględniać funkcje…
… geogr. fiz. św.
podejście ekologiczne - zwrócenie uwagi na degradację środowiska geograficznego; sugestie do zachowania krajobrazów świata
stosować metody ilościowe
stosowanie metody ilościowej jest wymogiem metodologicznym
geogr. fiz. św. powinna przedstawić więcej przykładów parametryzacji przestrzeni geograficznej w skali globalnej, w większym stopniu przedstawić wskaźniki jakości środowiska…
… fizyczna świata
GEOGRAFIA - jest nauką o zróżnicowaniu1 przestrzennym2 struktur3 fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu4.
Do definicji: 1zróżnicowanie obejmuje różnicowanie powierzchni Ziemi w czasie 2różne części powierzchni Ziemi 3struktura - jednostka przestrzenna; część przestrzeni geograficznej 4zwrócenie uwagi na zastosowanie odpowiednich metod…
… wyróżniamy dyscypliny:
historia geografii
geografia fizyczna ze specjalizacjami:
geomorfologia
hydrologia
meteorologia
klimatologia
oceanografia
geografia gleb
geografia surowców mineralnych
biogeografia (z fitogeografią i zoogeografią)
geografia fizyczna ogólna
geografia świata
geografia kontynentów i oceanów
geografia stref morfoklimatycznych
geografia wielkich stref krajobrazowych
geografia pustyń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz