Meteorologia

note /search

Wprowadzenie do meteorologii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Meteorologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

na głębokości 5, 15, 50 i 100cm. Oprócz tego oblicza się parowanie. METEOROLOGIA - dział pomiaru bezpośredniego...

Pytania z meteorologii 2012

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Meteorologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1638

Pytania z meteorologii -2012 1)front ciepły 2) rolniczo- klimatyczny podział Polski 3) szybkość...

Pytania z egzaminu luty 2011

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Meteorologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1708

meteorologii 2. metody pomiarowe, nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o temperaturę ekstremum powietrza 3...

Test

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Meteorologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1974

długość w meteorologii. Wyznacza granice miedzy promieniowaniem krótko a długofalowym? 4um Jaka tendencje...

Opracowanie klimatologiczne

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Meteorologia
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 4025

. Bac S., Rojek M., Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej...