Chmury i zjawiska atmosferyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chmury i zjawiska atmosferyczne - strona 1 Chmury i zjawiska atmosferyczne - strona 2 Chmury i zjawiska atmosferyczne - strona 3

Fragment notatki:


Chmury, osady i zjawiska atmosferyczne Chmura stanowi zbiór bardzo małych kropli wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny, zawieszony w swobodnej atmosferze, utrzymujący się w powietrzu dzięki sile tarcia i ruchom turbulencyjnym.             Około 99% wody atmosferycznej znajduje się w troposferze, a więc to właśnie tutaj powstają praktycznie wszystkie rodzaje chmur. Oprócz chmur troposferycznych obserwować można jedynie: obłoki iryzujące (w stratosferze na wysokości ok. 20-30km) i nocne obłoki świecące (w mezosferze, na wysokości 70-90km) (Kossowska-Cezak i in., 2000).             Chmury powstają na różnej wysokości i przyjmują różne, stale zmieniające się kształty. Można jednak wydzielić pewną liczbę charakterystycznych postaci chmur. Międzynarodowa klasyfikacja chmur dzieli je na rodzaje, gatunki i odmiany. Wyróżnia się 10 rodzajów wykluczających się nawzajem. W obrębie rodzajów wyodrębnia się gatunki, które także wykluczają się nawzajem, a więc dana chmura może należeć tylko do jednego gatunku. Ten sam gatunek może natomiast występować w różnych rodzajach chmur. Chmury mogą także posiadać różne cechy charakterystyczne, które określają ich odmianę.             W umiarkowanych szerokościach geograficznych chmury na ogół występują do wysokości 13km, w strefie międzyzwrotnikowej do 18km, a w obszarach podbiegunowych do 10km. Wyróżnia się trzy piętra: wysokie, średnie i niskie: - piętro wysokie - (w strefie umiarkowanej 5-13km) - występują tu chmury Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus, a także wykracza tu górna część chmury burzowej Cumulonimbus i średniej warstwowej Altostratus. Chmury z tego piętra ograniczają dopływ promieniowania słonecznego w stosunkowo niewielkim stopniu. Należą tu rodzaje chmur są półprzeźroczyste i  słabo ograniczające dopływ promieniowania słonecznego. - piętro średnie - (2-7km) - dla tego piętra typowe są chmury Altocumulus i Altostratus. Te 2 rodzaje chmur, a w szczególności Altostratus należą do chmur dość gęstych i miąższych w związku z czym są w stanie ograniczyć w istotny sposób dopływ promieniowania słonecznego. - piętro niskie - (0-2km) - obejmuje przede wszystkim chmury Stratocumulus i Stratus, zaliczane są tu także chmury Cumulus i Cumulonimbus, które mają dużą rozciągłość pionową, tak że ich wierzchołki sięgają piętra średniego lub wysokiego. W tym piętrze zwykle znajduje się też podstawa chmury Nimbostratus. Chmury należące do tego pietra ograniczają w znaczny sposób dopływ promieniowania słonecznego. W przypadku chmur o rozbudowie pionowej (Cumulus i Cumulonimbus) ograniczenie to może mieć przebieg bardzo dynamiczny, gdyż chmury te są bardzo miąższe i przemieszczają się szybko po nieboskłonie.

(…)

… rosy, różni się tylko warunkami termicznymi - występuje przy ujemnej temperaturze powietrza. Tworzą go drobne lodowe kryształki w postaci igieł. Warunkiem powstania szronu jest obniżenie temperatury podłoża poniżej temperatury punktu potrójnego dla wody oraz ciśnienia parcjalnego pary wodnej w powietrzu poniżej ciśnienia punktu potrójnego wody. Zachodzi wówczas bezpośrednia zamiana pary w ciało stałe…
… regularnie szeregami. W większości przypadków chmury kłębiasto - warstwowe składają się z drobnych, jednorodnych kropelek, przy ujemnych temperaturach przechłodzonych, i nie dają opadów. Zdarza się jednak, że pada z nich słaba mżawka lub przy niskich temperaturach bardzo drobny śnieg.
Stratus - chmury niskie warstwowe - są również położone w dolnym piętrze atmosfery. Są to chmury najbliższe powierzchni Ziemi: na terenie równinnym ich wysokość nad powierzchnią Ziemi może wynosić zaledwie kilkadziesiąt metrów. Jest to z wyglądu jednorodna, szara warstwa, składająca się z kropelek wody, z której może padać mżawka. Lecz przy dostatecznie niskich temperaturach występują w tych chmurach elementy stałe; wówczas mogą wypadać z nich na Ziemię słupki lodowe, drobny śnieg lub krupa śnieżna. Zjawisko halo…
… niebieskich przez nią nie przeświecają. Z tych chmur z reguły pada ciągły deszcz lub śnieg, dosięgający powierzchni Ziemi
Cumulus - chmury kłębiaste - są to oddzielne chmury występujące w piętrach dolnym i środkowym, z reguły gęste, o wyraźnie zarysowanych konturach, rozwijające się w kierunku pionowym w kształcie pagórków, kopuł lub wież, których część przypomina kalafior. Oświetlone przez Słońce części…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz