Chmury i ich rodzaje

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chmury i ich rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

NAZWA NAZWA POLSKA OPADY UWAGI Cirrus     Ci pierzaste BRAK   OPADÓW Składają się z kryształków lodu. Występują najczęściej w piętrze wysokim. Cirrostratus     Cs warstwowo - pierzaste BRAK   OPADÓW Składają się prawie wyłącznie z kryształków lodu. Występują najczęściej w piętrze wysokim. Cirrocumulus     Cc kłębiasto - pierzaste BRAK   OPADÓW Składają prawie wyłącznie z kryształków lodu. Występują najczęściej w piętrze wysokim. Altocumulus     Ac średnie – kłębiaste BRAK   OPADÓW Składają prawie wyłącznie z kropelek wody. Występują najczęściej w piętrze średnim. Altostratus     As średnie – warstwowe deszcz,   śnieg,   ziarna  lodowe, deszcz lodowy Składają się z kryształków lodu i jednocześnie kropelek wody. Mogą dawać opady, zwykle słabe, które w  ciepłej porze roku wyparowywują przed osiągnięciem powierzchni Ziemi. Jeśli opad dociera do Ziemi, to  ma on zwykle charakter ciągły i występuje w postaci deszczu, śniegu lub ziaren lodowych. Pojawiają się  zwykle w średnim piętrze, jednak często przenikają i w górne. Nimbostratus     Ns warstwowo - deszczowe deszcz, śnieg, ziarna  lodowe, deszcz  lodowy, Składają się z kryształków lodu w górnej części i  kropelek wody. Występują prawie zawsze w piętrze  niskim, przenikają również w piętra wyższe. Stratocumulus     Sc kłębiasto – warstwowe deszcz, śnieg, krupy  śnieżne Składają się z niejednorodnych kropelek wody (przechłodzonych). Stosunkowo rzadko dają słabe opady w  postaci deszczu, śniegu lub krup śnieżnych. Występują najczęściej w piętrze niskim. Stratus     St niskie warstwowe mżawka, śnieg  ziarnisty, słupki  lodowe Składają się z kropelek wody, a przy odpowiednio niskiej temperaturze z kryształków lodu. Opady z tych  chmur mają postać mżawki, słupków lodowych lub śniegu ziarnistego. Występują najczęściej w piętrze  niskim. Cumulus     Cu kłębiaste deszcz Składają się z kropelek wody, kryształki lodu tworzą się w tych częściach chmur gdzie temperatura jest  niższa od 0° C. Opad z tych chmur może powstać tylko wtedy, gdy ich rozciągłość pionowa jest bardzo  duża. Ma to miejsce zwykle w strefie szerokości międzyzwrotnikowych. Opad ma charakter przelotny,  czasami o dużym natężeniu. Podstawa tej chmury znajduje się zwykle w niskim piętrze lecz niekiedy  rozciągłość ogarnia także piętra wyższe.  Cumulonimbus     Cb kłębiasto – deszczowe deszcz, śnieg, krupy  śnieżne krupy lodowe,  grad Opad ma charakter przelotny, osiąga przy tym zwykle duże natężenie. Z chmurą tą związane są opady 

(…)

… antycyklonalna – ruch powietrza w wyżu. Ruch wokół centrum układu barycznego. Na półkuli północnej jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, na półkuli
południowej – przeciwny
Cyrkulacja cyklonalna – ruch powietrza w niżu. Ruch dośrodkowy w kierunku centrum układu barycznego. Na półkuli północnej jest zgodny z ruchem wskazówek zegara,
na południowej – przeciwny
Front antarktyczny – oddziela masy powietrza antarktycznego i polarnego na półkuli południowej. Wyznacza przeciętny północny zasięg mas powietrza antarktycznego.
Front arktyczny – oddziela masy powietrza arktycznego i polarnego na półkuli północnej. Wyznacza przeciętny południowy zasięg mas powietrza arktycznego
Front polarny – oddziela masy powietrza polarnego i zwrotnikowego. W porze zimowej przemieszcza się bliżej równika, latem cofa się w kierunku bieguna
Front równikowy (międzyzwrotnikowy, wewnątrztropikalny) – oddziela masy powietrza zwrotnikowego niesione przez pasaty obu półkul od mas powietrza równikowego
tworzącego się w równikowej strefie wiatrów zmiennych.
Izobary – linie na mapach synoptycznych i klimatologicznych łączące punkty o jednakowym ciśnieniu
Klimat kontynentalny (lądowy) – odznacza się w miarę oddalania się od wybrzeży rosnącymi…
…). Z chmurą tą wiążą się również częste i gwałtowne
śnieżne krupy lodowe, porywy wiatru (szkwały). Podstawa tej chmury znajduje się zwykle w niskim piętrze lecz niekiedy
grad
rozciągłość ogarnia także piętra wyższe.
Adwekcja mas powietrza – poziome przemieszczanie się mas powietrza
Albedo – zdolność odbijania promieniowania słonecznego przez różne powierzchnie
Antycyklon (wyż baryczny) - obszar wysokiego…

bezwładności. Odchyleniu temu podlegają także cząsteczki powietrza, które wraz z całą masą atmosfery współuczestniczą w ruchu obrotowym Ziemi. Odchylenie toru
cząstek następuje na półkuli północnej w prawo, a na półkuli południowej w lewo
Turbulencja – burzliwy przepływ powietrza, podczas którego, na skutek zaistnienia dostatecznych różnic prędkości jego poszczególnych cząstek
Wiatr geostroficzny…
… amplitudami rocznymi i dobowymi temperatury powietrza. latem występuje
większe zachmurzenie niż zimą. W lecie przeważają chmury kłębiaste, w zimie natomiast warstwowe. Roczne maksimum notowane jest latem. Najmniejsze sumy opadów
występują we wnętrzu kontynentu.
Klimat morski (oceaniczny) – główną cechą są małe dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza. lato jest stosunkowo chłodne, a zima łagodna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz