Akademia Morska w Gdyni

note /search

Praca spedytora - regulacje międzynarodowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego t...

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1953

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z  umowy spedycji.    Spedytor powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością,  zapobiegającą powstaniu szkody.  ...

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1617

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji.      Ubezpieczenie ładunków podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego  wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny),  kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody  ...

Zwyczaje i uzanse handlowe w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4333

Zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji.    Zwyczaj handlowy (custom of trade) – tradycyjny sposób postępowania stron kontraktu przy  zawieraniu i wykonywaniu umów handlowych  Uzans handlowy (usage of trade) – zwyczaj zarejestrowany i ogłoszony przez określoną  organizację międzynarodową  S...

Kolejowe stacje rozrządowe - elementy układu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządowych.      Elementy stacji rozrządowej:    ·  Tory przyjazdowe , na których skład przybywającego pociągu zostaje przyjęty od drużyny  konduktorskiej i przygotowany do rozrządzania.    ·  Tory kierunkowe (rozrządowe) , na których ...

Wyposażenie centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2114

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych.    Elementy:  • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów;  • wyposażenie magazynów (regały, środki służące do manipulacji wyrobami, urządzenia  pomiarowo-kontrolne, urządzenia przeciwpożarowe i inne);  • środ...

Elementy układu terminali kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1981

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych .      Elementy:  - suwnice STS ( Ship to shore),  - tory podsuwnicowe,  - rampa ro-ro,  - bloki składowe,  - strefa przeładunku kolejowego,  - magazyny zbiorczo- rozdzielcze,  - sprzęt przeładunkowy ( 

Terminal masowy specjalistyczny o dużych obrotach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1589

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminalu masowego  specjalistycznego o dużych obrotach.      Elementy:  - bocznica kolejowa ( rozmrażalnia wagonów, hamownia, wywrotnica wa...

Zabezpieczania zbiorników z paliwem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem  ładunku.      W parkach zbiornikowych przeciwko rozlewowi się ładunku stosuje się obwałowanie wokół  grupy zbiorników paliwowych. Mogą to być niecki zbiornikowe lub żelbetowe obwałowania. 

Specjalistyczny terminal masowy - parametry

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ placów składowych  specjalistycznego terminalu masowego (duże obroty roczne).        Parametry:    - obrót roczny ładunku,  - Sumaryczna długość hałd węglowych,  - szerokości placów ...