Praca spedytora - regulacje międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca spedytora - regulacje międzynarodowe  - strona 1 Praca spedytora - regulacje międzynarodowe  - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów  (CMR) Konwencje CIM i CMR nie zawierają przepisów dotyczących zastawu na  przesyłkach, więc z mocy art. 1 ust. 3 Prawa przewozowego stosujemy przepisy art. 57  Prawa przewozowego  · Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny  · Ustawa z dn. 15 listopada 1984 – Prawo Przewozowe  · Regulamin przewozu przesyłek towarowych przez przedsiębiorstwo Polskie Koleje  Państwowe - RPT  · Umowy międzynarodowe    Dokumenty opracowane przez ICC :  · INCOTERMS;  · Jednolite zasady dla gwarancji bankowych (1978) (Publikacja ICC nr 478);  · Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych (Publikacja ICC  nr 500);  · Jednolite reguły dotyczące międzybankowych rembursów w ramach akredytyw  dokumentowych (Publikacja ICC nr 525);  · Jednolite zasady dla inkasa - stosowane przez banki od 1.01.1996 r. (publikacja ICC  nr 522);  · Międzynarodowe praktyki dotyczące standby (1998) (Publikacja ICC nr 590);  · Klauzule siły wyższej i klauzule "rebus sic stantibus"(2003) (Publikacja ICC nr 650).  · ADR – Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych  · AETR – Umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe  przewozy drogowe  · ATA – Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów  · ATP – Konwencja dotycząca przewozu szybko psujących się artykułów  żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych  przewozów  · COTIF – Umowa o międzynarodowym przewozie kolejami  · RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów  niebezpiecznych  · Kodeks IMDG – dotyczy przewozu ładunków niebezpiecznych morzem  · CMR – Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów  · Konwencja celna genewska w sprawie przewozu towarów w kontenerach  · Protokół Haski – dotyczy przewozów lotniczych  · Reguły Haga – Visby – o ujednoliceniu zasad dot. konosamentów i  odpowiedzialności właścicieli statków  · Konwencja hamburska o przewozie towarów morzem  · Reguły Yorku i Antwerpii – zajmują się żeglugą i ubezpieczeniami morskimi  · Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowym Multimodalnym  Przewozie Towarów  · W Polsce: Ustawa – Prawo przewozowe oraz Kodeks Morski.      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz