Kodeks morski

note /search

Prawoznastwo - Kodeks morski

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

2001 r. Kodeks morski TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Kodeks morski reguluje stosunki prawne...

żródła prawa - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

, prawo czekowe, kodeks pracy, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks morski, prawo lotnicze). Umowy...

Umowa przewozu - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

.), ustawa z 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) i ustawa z 3 lipca 2002 r...

Rodzaje papierów wartościowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

do rozporządzania towarem znajdującym się pod pieczą wystawcy dokumentu, Np. konosament morski (w kodeksie morskim...