Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne - strona 1 Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne - strona 2

Fragment notatki:


Prawo gospodarcze: nie jest odrębną gałęzią prawa
jest dziedziną wiedzy prawniczej bądź zespołem norm ujmowanym jako przedmiot dydaktyczny, bądź też jest traktowane jako tzw. kompleksowa gałąź prawa zawierająca normy z różnych gałęzi podstawowych (np prawa cywilnego, prawa pracy)
Źródła prawa gospodarczego: Są nimi rozliczne ustawy, nie ma w tym zakresie jednolitego kodeksu.
W szczególności na pojęcie prawa gospodarczego i jego źródła mogą się składać następujące ustawy, a w szczególności:
kodeks cywilny (1964)
kodeks spółek handlowych
prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym
prawo bankowe
prawo ubezpieczeniowe
prawo przewozowe
prawo autorskie
prawo przemysłowe (dotyczy znaków towarowych, wynalazków itp.)
kodeks morski
Fundamentalnym aktem prawnym jest konstytucja, która gwarantuje wolność podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą, przedsiębiorcę oraz normatywne granice swobody działalności przedsiębiorstw.
Działalnością gospodarczą jest w rozumieniu ustawy działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, w zakresie kopalin a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Status przedsiębiorcy otrzymuje się po wpisie do rejestru.
Osoby prawne to jednostki organizacyjne, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną. Osoby prawne w obrocie majątkowym występują poprzez swoje organy. Organem osoby prawnej jest wskazana w ustawie bądź w statucie osoba lub grupa osób, których decyzje i oświadczenia traktowane są jako wyraz woli całej osoby prawnej. Jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej są w szczególności spółki osobowe kodeksu spółek handlowych, które samodzielnie i w swoim imieniu występują w obrocie lecz za ich długi odpowiadają wspólnicy.
Powyższe podmioty (o.f., o.p., j.o.n.p.o.p.) uzyskują statut przedsiębiorcy z chwilą ich wpisu do właściwego rejestru.
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz