Prawo gospodarcze

note /search

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2114

Powa_owski. Notatka składa się z 55 stron.                         Publiczne   prawo gospodarcze  Dr Andrzej  Powałows ki      Notatki spis ał  Piotr K usio  2008              Uwag i r eda kc yjne   Autor  n in iejszych  notatek  n ie  r ośc i  do  nich  p raw   autorskich.  Kop iowa nie,  powiel ...

Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca

 • Uniwersytet Opolski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 5677

- test wielokrotnego wyboru bez punktów ujemnych dr A. Witosz - konsultacje: środa do 19:00- Wydział Prawa i Administracji „Polskie prawo handlowe” LEXIS NEXIS „Prawo handlowe. Zarys wykładu” LEXIS NEXIS „Prawo handlowe” J. Okolski WOLTERS KLUWER 1 . Pojęcie przedsiębiorstwa, działalności gos...

Prawo gospodarcze - wykłady - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2457

...Formy prowadzenia działalności określają: przepisy kodeksu handlowego, przepisy kodeksu cywilnego, inne akty normatywne (ok. 800), np. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, rzemiośle, partiach politycznych, związkach zawodowych, itd. Każdy podmiot gospodarczy powinien mi...

Prawo Gospodarcze test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 6412
Wyświetleń: 12530

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...

Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5852

...Upadłość likwidacyjna Polega na spieniężeniu majątku upadłego przedsiębiorcy i zaspokojeniu jego wierzycieli z tak uzyskanych środków. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy lub każdego z jego wierzycieli. Przy czym dla przedsiębior...

Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 4046

...Prawo gospodarcze – dziedzina prawa regulująca problematykę szeroko pojętej działalności gospodarczej Dwie kategorie PG: publiczne – zbiór przepisów poświęconych działalności organów administracji publicznej wpływających na działalność gospodarczą np. ewidencję, rejestry prywatne – poświ...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3423

1. Prawdą jest, że w spółce z o.o.: a. członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji b. możliwe jest wyłączenie wspólnika przez wszystkich pozostałych wspólników bez względu na sumę posiadanych przez nich aktywów c. możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej jednego wspólnika d. umo...

Egzamin - spółka cywilna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2849

To są testy które proponuję dobrze się nauczyć  bo się duuużo powtórzy     Prawo gr II    1.  Prawdą jest że  a.  akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym  b.  akcjami imiennymi są zawsze akcje u...

Pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 4158

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii    )      PRAWO GOSPODARCZE    1.  Zasada proporcjonalności zakazuje:    a)  wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich, które  nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia;  b)  różneg...

Prawo gospodarcze - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 4361
Wyświetleń: 7714

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...