pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 4109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania  - strona 1 pytania  - strona 2 pytania  - strona 3

Fragment notatki:


To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii    )      PRAWO GOSPODARCZE    1.  Zasada proporcjonalności zakazuje:    a)  wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich, które  nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia;  b)  różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach;  c)  działania prawa wstecz;    2.  W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania  koncesji?    a)  usługi turystyczne;  b)  ochrona osób i mienia;  c)  handel napojami alkoholowymi;  d)  prowadzenie działalności bankowej;    3.  Organem koncesyjnym nie jest:    a)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;  b)  Burmistrz;  c)  Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;    4.  Obowiązek wpisu do KRS dotyczy ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):    a)  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;  b)  spółek jawnych;  c)  banków;  d)  spółek cywilnych;    5.  Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest ( więcej niż 1 odp. jest  prawidłowa ):    a)  notariusz;  b)  osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów;  c)  spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną;  d)  nauczyciel w szkole prywatnej;  e)  spółka partnerska z udziałem adwokatów;    6.  Prokurę może udzielić ( więcej niż 1 odp. Jest prawidłowa ):    a)  konsument;  b)  spółka kapitałowa w organizacji;  c)  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;  d)  fundacja prowadząca działalność gospodarczą;    7.  Prokura ( więcej niż 1 odp. Jest prawidłowa ):      1  a)  jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych;  b)  zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze;  c)  jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne;  d)  podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze;  e)  jest uregulowana w Kodeksie cywilnym;    8.  Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest;    a)  spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działalności  gospodarczej;  b)  spółka partnerska;  c)  bank;  d)  oddział przedsiębiorstwa zagranicznego;    9.  Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:    a)  uzyskać wpis do KRS;  b)  każdorazowo uzyskać zezwolenie;  c)  uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejestrowy;  d)  uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę;    10. Komplementariusz  odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:    a)  bez ograniczeń ( także majątkiem osobistym );  b)  do wysokości sumy komandytowej

(…)

… uuprawnuionemu więcej niż 2 głosy;
b) nie może dawać upawnionemu więcej niż 3 głosy;
c) nie może dawaćuprawnionemu więcej niż 4 głosy;
67. Który z poniższych instrumentów daje uprawnionemu roszczenie do spółki w wypłatę
bez względu na to czy spółka wypracowała zysk:
a) akcja tej spółki );
b) tytuł uczestnictwa ( w tej spółce );
c) obligacja ( wyemitowana przez tę spółkę );
68. akcja uprzywilejowana co do dywidendy:
a) może dawać uprawnionemu dywidendę w wysokości przewyższającej więcej niż o
połowę dywidendę przeznaczoną na wypłaty akcjonariuszom z akcji
nieuprzywilejowanych – w każdym przypadku;
b) może dawać uprzywilejowanemu dywidendę w wysokości przewyższającej więcej niż
o połowę dywidendę przeznaczoną na wypłaty akcjonariuszom z akcji
nieuprzywilejowanych – tylko w przypadku, gdy jest to akcja niema
… jako organ posiada:
a) każde przedsiębiorstwo;
b) spółka z.o.o.;
12
c) spółka komandytowa;
111. Spółkami osobowymi są:
a) spółka z udziałem zagranicznym;
b) jednoosobowa spółka skarbu państwa;
c) spółka z.o.o;
127. Prawdą jest, że:
a) spółka z.o.o. nie może obniżać kapitału zakładowego bez zgody swych wierzycieli;
b) jako wkład do spółki jawnej może zostać wniesiona własność nieruchomości i rzeczy
ruchomych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz