Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 4011
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz - strona 1 Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz - strona 2 Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz - strona 3

Fragment notatki:
...Prawo gospodarcze – dziedzina prawa regulująca problematykę szeroko pojętej działalności gospodarczej
Dwie kategorie PG:
publiczne – zbiór przepisów poświęconych działalności organów administracji publicznej wpływających na działalność gospodarczą np. ewidencję, rejestry
prywatne – poświęcone jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą np. umowy handlowe, spółki
Prawo gospodarcze reguluje:
status prawny przedsiębiorców
czynności prawne przedsiębiorców
czyny niedozwolone przedsiębiorców...


...Podstawowe obszary ochrony praw konsumenta:
Szczególne zasady rękojmi i gwarancji przy umowach sprzedaży i umowie o dzieło – ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckich mówi o tym iż nie ma mowy o wadzie, może być tylko niezgodność umową. Jeśli minęło 6 miesięcy od wydania towaru wykryjemy jakieś odstępstwo od umowy czyli wadę istnieje wtedy domniemanie, że jest to wada fabryczna. Jeśli minęło 6 miesięcy, to trzeba udowodnić, że wada nie powstała w wyniku niewłaściwego używania. Jeśli po zgłoszeniu wady przez 2 tygodnie sprzedawca milczy oznacza to iż uznał wadliwość. Wadą jest też niewłaściwy montaż.
Uprawnienia kupujących: usunięcie wady lub wymiana towaru na nowy;
Zawieranie umów tzw. na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów wprowadza zasady dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Mówimy tutaj np. o sprzedaży przez prezenterów nachodzących nas w domu. Konsument ma prawo w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru od umowy odstąpić. Świadek jehowy musi zostawić nam formularz odstąpienia od umowy....

PRAWO GOSPODARCZE
Prowadzący: dr Grzegorz Matusik
Konsultacje: zgodnie z www
Egzamin: jak na ćwiczeniach, grzegorz.matusik@ue.katowice.pl
Literatura:
Bogusława Gnela - Prawo handlowe dla ekonomistów, 2011
W1 - 16.02.2012 Prawo gospodarcze - dziedzina prawa regulująca problematykę szeroko pojętej działalności gospodarczej
Dwie kategorie PG:
publiczne - zbiór przepisów poświęconych działalności organów administracji publicznej wpływających na działalność gospodarczą np. ewidencję, rejestry
prywatne - poświęcone jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą np. umowy handlowe, spółki
Prawo gospodarcze reguluje:
status prawny przedsiębiorców
czynności prawne przedsiębiorców
czyny niedozwolone przedsiębiorców
Przedsiębiorstwo:
aspekt ekonomiczny - Stanisław Sudoł - jednostka prowadząca na własne ryzyko motywowaną chęcią zysku działalność gospodarczą mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów przez wytwarzanie produktów lub świadczenie usług
Cechy:
trwały charakter
wymiana towarów lub usług
posiada zasoby kapitałowe
samodzielność decyzyjna
pokrywanie kosztów przychodami
działanie na własne ryzyko
prowadzi działalność zarobkową
aspekt prawny - ujęcia:
podmiotowe - podmiot, który prowadzi przedsiębiorstwo czyli przedsiębiorca
Przedsiębiorca - art. 431 KC - osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
Zdolność prawna - możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych
Zdolność do czynności prawnych - możliwość dokonywania czynności prawnych
Osoba prawna - jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje osobowość prawną
Warunki zaistnienia osoby prawnej:
wyodrębnienie organizacyjne
wyodrębnienie finansowe
posiadanie organów
przepis ustawy musi jej przyznawać osobowość prawną
Ułomna/niepełna/ustawowa osoba prawna

(…)

…, adresy, kapitał zakładowy
Zasady reprezentacji czyli organy typu zarząd i prokura
Przedmiot działalności wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności)
Zaległości publiczno-prawne, długi i zabezpieczenia
Oznaczenie kuratora
Wpisy dotyczące likwidacji, upadłości i przekształceń podmiotowych np. połączenia czy podziału
II. CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - prowadzona…
… o swobodzie działalności gospodarczej, art. 4 - osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
Firma - art. 432 - 4310 KC - słowne oznaczenie przedsiębiorcy; każdy przedsiębiorca działa pod firmą Osoba fizyczna - imię i nazwisko, lecz można do tego dołączyć pseudonim, określenie…
…; krzywda zadośćuczynienie)]
funkcjonalne - wiąże się z działalnością gospodarczą, dotyczy funkcjonowania firmy
Działalność gospodarcza - ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, art. 2 - działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły…
…. Jeśli tego nie zrobi, konsument może odstąpić od umowy w dowolnym momencie. Podobnie jest podczas sprzedaży internetowej. Nie dotyczy to jednak np. produktów spożywczych
Wzorce umowne czyli narzucanie konsumentowi wzorów umów, na które nie miał on wpływu - konsument nie jest związany takimi postanowieniami wzorca, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione
Rejestry
I. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) składający…
… danego oddziału
Prokurent nie może powołać substytuta do całkowitego zastąpienia lecz może go powołać do jednej czynności
Wygaśnięcie prokury:
Odwołanie
Wykreślenie mocodawcy z rejestru
Ogłoszenie upadłości
Przekształcenie przedsiębiorcy np. zmiana formy prawnej, fuzja, rozdzielenie
Śmierć prokurenta (śmierć mocodawcy nie)
Prokura jest bardzo dogodnym środkiem dla przedsiębiorcy. Prokurent…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz