Test spółki handlowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test spółki handlowe - strona 1 Test spółki handlowe - strona 2

Fragment notatki:

IV
Spółka komandytowa:
nie jest przedsiębiorcą
podlega wpisowi do CEIDG
podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS
podlega wpisowi do rejestru spółek handlowych
Przedsiębiorcę w obrocie identyfikuje:
PESEL
NIP
REGON
PKD
Wnioski o wpis do KRS:
mogą być składane na niebarwnych wydrukach komputerowych formularzy urzędowych
mogą być składane na barwnych kserokopiach formularzy urzędowych
nie mogą być składane na wydrukach komputerowych ani na kserokopiach formularzy urzędowych.
Na gruncie ustawy o KRS, zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się w:
aktach rejestrowych
katalogu spółek
rejestrze wzorów podpisów
Zgłoszenie identyfikacyjne dokonywane jest:
wielokrotnie - dla każdego rodzaju opłacanego przez podatnika podatku
wielokrotnie - dla każdego rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej
jednokrotnie
Jan K. chce uzyskać informację odnośnie aktualnych wpisów zawartych tylko w dziale III rejestru przedsiębiorców. Powinien zwrócić się o wydanie:
odpisu pełnego
odpisu aktualnego
wyciągu
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej:
przedsiębiorca nie ma prawa regulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem
przedsiębiorca nie ma prawa osiągać przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem
przedsiębiorca nie może zostać poddany kontroli
przedsiębiorca ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów
Domniemanie prawdziwości wpisów:
obejmuje wszystkie działy rejestru przedsiębiorców
nie obejmuje działu II rejestru przedsiębiorców
nie obejmuje działu IV rejestru przedsiębiorców
Wykreślenie wpisu z CEIDG następuje w formie:
postanowienia
czynności materialno-technicznej
decyzji administracyjnej
Elektroniczny katalog dokumentów prowadzony jest dla:
spółek komandytowych, sp. z o.o., spółek akcyjnych i spółek europejskich
spółek akcyjnych, spółek europejskich, sp. z o.o.
spółek akcyjnych, sp. z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich
W razie nieopłacenia wniosku o wpis do KRS:
wnioskodawca wzywany jest do opłacenia wniosku, pod rygorem zwrotu
formularz wniosku odsyłany jest wnioskodawcy wraz z wezwaniem do opłacenia wniosku, pod rygorem zwrotu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz