Przychody finansowe

Przychody i koszty finansowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

pieniężnych w banku, udzielaniu pożyczek itp. Za przychody finansowe uważa się: -przychody ze sprzedaży...

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1666

działalności finansowej - przychody finansowe i koszty; Przychody finansowe: Przychody z tytułu posiadanych...

Przychody i koszty finansowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe: 1.Dywidendy (udziały w zyskach innych jednostek...

Ewidencja weksli obcych - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

3b Przychody finansowe Koszty finansowe 1c 3c 4c Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 4a 4b Sp. X...

Rachunkowość finansowa- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

odpowiednio jako koszty (zmiana in minus w stosunku do wartości początkowej) lub przychody finansowe (zmiana...

Rach budżetowa wynik finansowy

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3626

Amortyzacja 750 Koszty finansowe 760 Pozostałe koszty Strona Ma 750 Przychody finansowe 760 Pozostałe...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

(wprost na właściwe konto kosztów). Przychody finansowe Rachunek bankowy Rozrachunki Przychody...

Analiza Finansowa - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • mgr Henryk Klin
 • Analiza finansowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5215

, zasada współmierności - pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne, straty...

Egzamin z rachunkowości, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1743

nadzwyczjane, straty nadzwyczjne, przychody finansowe b) wynik przychodow pienieznych, wynik zdarzeń...